Sayı: 41

İçindekiler

Makaleler

The Guest Editor's Preface PDF
xiii /
Türk Eğitim Düşüncesi ve Deneyiminin Dönüm Noktaları Üzerine Bir Çözümleme PDF
Seyfi Kenan
Greco-Islamic Philosophy and Islamic Jurisprudence in the Ottoman Empire (1300-1600): Aristotle's Theory of Sciences in Works on Usūl al-Fiqh PDF
Abdurrahman Atçıl
Scholars and Mobility: A Preliminary Assessment from the Perspective of al-Shaqāyiq al-Nu‘māniyya PDF
Ertuğrul Ökten
Bir Mirasın Gölgesinde Vela Tartışması: Müzellef Ahmed Efendi'nin Terekesi ve Ganizade Mehmed Nadiri'nin Şeyhülislama Mektubu PDF
Şükrü Özen
Natural Philosophy and Politics in the Eighteenth Century: Esad of Ioannina and Greek Aristotelianism at the Ottoman Court PDF
B. Harun Küçük
Eavesdropping on the Pasha's Salon: Usual and Unusual Readings of an Eighteenth Century Ottoman Bureaucrat PDF
Henning Sievert
Muģammad al-Aqkirmānī and his ‘Iqd al-La'ālī: The Reception of Ibn Sīnā in Early Modern Ottoman Empire PDF
Mykhaylo M. Yakubovych
Osmanlı Paşalarının Mahiyetindeki Değişim: Mukayeseli Tarih Bakımından Bir Değerlendirme PDF
Tadashi Suzuki
An Ottoman Attempt for the Control of Christian Education: Plan of Fünün Mektebi (School of Sciences) in the Early Tanzimat Period PDF
Kiyohiko Hasebe
The Beginning of the Japanese Language Education in the Ottoman Empire PDF
Nobuo Misawa, Göknur Akçadağ
Türkçe Mektupları Işığında Ebussuüd Efendi'nin Beşeri Münasebetleri PDF
Abdülkadir Dağlar
Farklılıkları Bağlamında Osmanlı İstanbulu'nda İthalat: İzmir ile Bir Karşılaştırma (1793-1803) PDF
A. Mesud Küçükkalay
G. A. Menavino'unTrattato de costvmi et vita de Turchi Unvanlı Risalesinin Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Birİnceleme Başlıklı Harun Mutluay Çevirisinin Eleştirisi PDF
Mahmut Adnan Gökçen
G. Toderini'nin Letteratura Turchescaunvanlı eserinin De la littérature des turcs Başlıklı Fransızca (A. de Cournand) Tercümesinden Türkçe'ye Yapılan Çeviri Üzerine Bir Eleştiri PDF
Mahmut Adnan Gökçen
Braudel'den Sonra Akdeniz ve Akdeniz Dünyası: Faruk Tabak'ın Solan Akdeniz'i Üstüne PDF
Girit Adasının Osmanlı Elinden Çıkışı: Pınar Şenışık'ın Kitabı Üzerine PDF
An Overview of Ancient Chinese Books PDF
Selbst-und Fremdwahrnehmungim Prozess Kultureller Transformation. Anatolische Quellenüber Muslime, Christen und Türken (13. – 15. Jahrhundert) Kemal Beydilli PDF
Şevket Küçükhüseyin
Empire and Education under the Ottomans: Politics, Reform and Resistance from the Tanzimat to the Young Turks Sherry Sayed Gadelrab PDF
Emine Evered
Renaissances: The One or The Many? Işıl HasekioğluTurgut PDF
Jack Goody
Coğrafyave Devrim Zafer İbrahimoğlu PDF
David N. Livingstone, Charles W. Withers


ISSN: 0255-0636