Sayı: 35

İçindekiler

Makaleler

Piri Reis Revisited: The Kitab-ı Bahriyye as a Source for Ottoman History-The Aegean Port of Kavala & the Island of Limnos (İlimli) as Described by Piri Reis PDF
Heath W. Lowry
II. Abdülhamid'in İlk Mabeyn Feriki Eğinli (İngiliz) Said Paşa, Hayatı ve Hatıratı PDF
Davut Erkan
Genres of Power: Constructing a Discourse of Decline in Ottoman Nasihatname PDF
Heather Ferguson
Farklı Açıdan Bir Bakışla Şehnameci Seyyid Lokman'ın Saray İçin Hazırladığı Eserler PDF
Hilal Kazan
Bir Haber Şayi Oldu ki “Rumor and Regicide” PDF
Murat Dağlı
Necmettin Alkan, Alman Kaynaklarında Değişen PDF
Some Figures for the Urban and Rural Populations of Damascus Province in the Late Seventeenth Century PDF
Malissa Taylor
Fuzüli Divan'ı Üzerine Birkaç Not PDF
Ömer Zülfe
Adam Siegel, Resolving an Anomaly in Balkan Lexical Borrowing: Turkish Loanwords in Serbian PDF
Çanakkale Gazileri İçin Osmanlı Sefaret ve Şehbenderliklerinde Toplanan Yardımlar PDF
Recep Çelik
Kırım Hanlığı Şeriyye Sicilleri'ne Yansıyan Kitaplar PDF
Nuri Kavak
II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünün'da Alman İlim Adamları PDF
Nurettin Gemici
Üskoklar Hakkında İki Kitap PDF
Kemal Beydilli
Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri PDF
H. Ahmet Arslantürk
Volker Adam, Rublandmuslime in Istanbul am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Die Berichtertattung osmanischer Periodika über Rubland und Zentralasien, Peter Lang Yayınevi, Frankfurt 2002, s. 512 PDF


ISSN: 0255-0636