Sayı: 26

İçindekiler

Makaleler

Ağabeyim Mehmed Çavuşoğlu'na Mektup PDF
Gürbüz Yılmaz
Sofuzade Mehmed Tevfik Efendi'nin Bilinmeyen Yaş ve İhtiyarlık Konulu Şiirleri PDF
Abdulkerim Abdulkadiroğlu
Türk Halk Hikayelerinin Genel Özellikleri, Tasnifi ve Taş Baskısı Halk Hikayelerine Bazı Katkılar PDF
Nurettin Albayrak
Şeyh Galib'in Poetikası PDF
Ahmet Arı
Ta'ib ve Yüsuf u Züleyha'sı PDF
Gönül Ayan
Divan Şairi Aşıdan Ne Anlar PDF
Yaşar Aydemir
Divan Şiirinde Saba PDF
H. Dilek Batıislam
XVII. Yüzyılda Medrese ve Tekke Mücadelesinin Osmanlı Şiirine Yansıması PDF
Ali Fuat Bilkan
Usüli Divanı'nda Tasavvufi Unsurlar PDF
Ayşe Büyükyıldırım
Taşranın Altın Çiçeği: Safran PDF
Ömür Ceylan
Türk Divan Şairlerinin Birbirlerini Değerlendirme Tarzları PDF
Menderes Coşkun
Tahkiyede Benzeşme ve Farklılaşma: Türkçe Yüsuf u Züleyha Mesnevilerinde Ölümle İlgili Bazı Unsurların Mukayesesi PDF
Müjgan Çakır
18. yy. Tezkirelerinde Örneklenen Mu‘amma ve Lugazlar PDF
Pervin Çapan
Ali Şir Nevai'nin Osmanlı Şiirine ve Kanuni Sultan Süleyman'a Tesiri ve Sebepleri Üzerine PDF
Yusuf Çetindağ
Enderunlu Ata ve Şiirleri PDF
Muhittin Eliaçık
Yunus Yolunda İki Şair: Mazhari ve Zuhüri PDF
Kenan Erdoğan
Güneş Redifli Kasideler ve Övgülerinde Hükümdar Tiplemeleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Abdülkerim Gülhan
Klasik Türk Şiirinde Matem Şekilleri PDF
M. Esat Harmancı
Nazmu't-Tabayi‘ [Özelliklerin Sıralanması] PDF
Mustafa S. Kaçalin


ISSN: 0255-0636