Sayı: 24

İçindekiler

Makaleler

An Evaluation of the Tulip Period and the Period of Selim III ın the Light of Clothing Regulations PDF
Betül İ. Argıt
XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Tımar Tevcih Sistemi PDF
Bilgin Aydın
Kanunnameler ve Osmanlı Hukuku'nun İşleyişindeki Yeri PDF
M. Akif Aydın
Hollanda'da Bulunan Türkçe Yazma Kitapların Kataloglanması Projesi: Cilt 1-2 Üzerine PDF
Hatice Aynur
Settlements and Population in the Morea in 1645 PDF
Evangelia Balta
Kadırga'dan Kalyon'a (XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisi'nin Değişimi) PDF
İdris Bostan
Kara Murad Paşa'nın Bilinmeyen Vakfiyesi PDF
Mehmet Canatar
Bir Osmanlı Kadısının Günlüğü, Gündelik Yaşamı: (Mekke Kadısı-1846) PDF
Ahmet Cihan
XV-XVI. Asır Osmanlı Zendeka ve İlhad Tarihine Bir Katkı PDF
İsmail E. Erünsal
Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevi Şerhleri PDF
İsmail Güleç
Belgelerle Türk-Fransız-Ermeni İlişkilerine Genel Bir Bakış (1878-1914) PDF
Recep Karacakaya
Topkapı Sarayı'nda Katipler Cemiyetinin (Cema'at-i Katiban-ı Kütüb) Eğitimleri ve Görevleri PDF
Hilal Kazan
1571 Tarihli Mufassal Evkaf Tahrir Defterine Göre Erciş, Bargiri (Muradiye) ve Muş Vakıfları PDF
Orhan Kılıç
Kilis Mevlevihanesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri PDF
Yusuf Küçükdağ
Vakıf Muhasebe Defterlerinde Ayni Toplanan Tarımsal Gelirler ve Ayni Giderlerin Fiyatlandırılması ve Tarihsel Fiyatlar Endekslemeleri Konusunda PDF
Kayhan Orbay
Bir Tarihçinin Oluşumu: Richard Knolles ve Türk Tarihi PDF
Salih Özbaran
Tefavüt PDF
Baki Tezcan
Fünf Briefe Öküzöldüren Ahmed Paschas,Des Kriegsgefangenschaft Vom 23. Juli 1690 PDF
M. Ursinus
Doğu Karadeniz'de Rum Yerleşmesinin Niteliği: ayanlar ile Rum Ahali Arasında Arazi ve Emlak Anlaşmazlığı Örneği PDF
Ayhan Yüksel


ISSN: 0255-0636