Sayı: 19

İçindekiler

Makaleler

“Açıl Susam Açıl” PDF
Evangelia Balta
Zafername Müellifi Halisi'nin Bilinmeyen Bir Eseri Münasebetiyle PDF
Baki Tezcan
Mahremiyetin Muhafızları Darüssaade Ağaları PDF
Ahmet Nezihi Turan
Edremit Yayaları ve Yaya Teşkilatının Kaldırılması Hakkında Bilgiler PDF
Fikret Yılmaz
Osmanlı Taşrasında Bürokratik Muamelat: Sancakbeyi Belge ve Defterleri PDF
Zekai Mete
Alman Kaynaklarına Göre Cemal Paşa PDF
Ramazan Çalık
Hz. Muhammed'in Bir Mektubu - Satın Alınması Arşivcilik Bakımından Değeri PDF
İshak Keskin
Heinz Bertel, Christine Scheffler Günter Scholz: Quo Vadis Jemen? Das Bildungssystem der Volksdemokratischen Republik Jemen. Frankfurt/M.: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1995. 247 s. PDF
Gerd Winkelhane
Nicolas Vatin, Sultan Djem Un Prince Ottoman Dans I'Europe du XVe Siecle D'apres Deux Sources Contemporaines; Vakıat-ı Sultan Cem, Qeuvres de Guillaume Caoursin, Ouvrage Publie en Collaboration avec I'Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'İstanbul, Ankara, Conseil Spreme d'Atatürk Pour Culture, Langue Histoire, 1997, 379s + 2 harita + XXXIV varak tıpkıbasım. (Türkçe özet 373-379) PDF
Zeki Arıkan
J. B. Bacque-Grammont (ed.), La premiere histoire de France en Turc Ottoman chroniques des padichahs de France 1572, (Osmanlı Türkçesinde İlk Fransa Tarihi Fransa Padişhaları Tarihi 1572) Traduite et publiee sous la direction de Jean-Louis Bacqué-Grammont, Editée avec le consours de la sous-direction des Sciences Sociales et Humaines et de l'Archeologie au Ministere des Affaires Etrangeres, etc... Institut Français d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul, Varia Turcica, XXX, L'Harmattan Paris-Montreal, LXXIX+215 s. PDF
Zeki Arıkan
Halil Sahillioğlu, Studies on Ottoman Economic and Social History, İstanbul 1999, 221 s., IRCICA Yayını PDF
Hidayet Nuhoğlu
Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Milli Kimlik ve Milli Hareketler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. dizi-sa.167, Ankara 1996 VII+253 s. İndeks resimler ve harita PDF
Murat Candemir
Ekmeleddin İhsanoğlu (yay.), Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1994-1998, I (XXVIII-886), II (XXXVI-849s.) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yayını. PDF
Nejat Göyünç
Taha Akyol, Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet, İstanbul 1999, Milliyet yayınlarından, 261s. PDF
Nejat Göyünç
Nenad Moacanın, Pozega i Pozestina Sklopu Osmanlijskog Carstva (1537-1691), Jastrebarsko 1997, 544 s. PDF
Nejat Göyünç
Michael Kemper, Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789-1889. Der İslamischen Diskurs Unter Russischer Herrschaft. (Tataristan ve Başkirdistan'da Meşayih ve Ulema, 1789-1889. Rus Hükümranlığı Altında İslami Tartışmalar). Klaus Schwarz Verlag. Berlin 1998, 516 s. PDF
Kemal Beydilli
Klaus Kreiser, İstanbul und das Osmanische Reich: Derwischwesen, Baugeschichte, Inschriftenkunde, Analecta Isisiana XIV, İstanbul 1995, 276 s. PDF
Gültekin Yıldız
Selim Deringil, The Well Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909, London-New York 1998, XII+260 (indeks ile) PDF
Gültekin Yıldız


ISSN: 0255-0636