Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 36 ‘Mad' about Kemalism: An Early Republican Satire Öz   PDF
Christine Philliou
 
Sayı: 3 'Şark Meselesi' ve 2.Abdülhamid'in Garp Politikaları (1876-1909) Öz   PDF
Mim Kemal (Bülent) Öke
 
Sayı: 23 1116-1119, 1704-1707 Tarihleri Arasında Balıkesir'e ait Narh Düzehlemeleri Öz   PDF
Mücteba İlgürel
 
Sayı: 24 1571 Tarihli Mufassal Evkaf Tahrir Defterine Göre Erciş, Bargiri (Muradiye) ve Muş Vakıfları Öz   PDF
Orhan Kılıç
 
Sayı: 13 16. Yüzyılda Kulb Sancağı Hakkında Sosyal ve Ekonomik Bir Araştırma Öz   PDF
Alpay Bizbirlik
 
Sayı: 16 16. Yüzyılda Tercil Sancağı Üzerine Notlar Öz   PDF
Alpay Bizbirlik
 
Sayı: 28 17. Yüzyıl Şairi Fevzi'nin Şiirlerinde “Mana, İcaz, Belagat, Mazmun ve Şiir” Kavramlarının İşlenişi Öz   PDF
Fazilet Çöplüoğlu
 
Sayı: 2 17. Yüzyılın Sonlarında Avusturya ve Osmanlı Ordularının Seferlerdeki Lojistik Sorunları Öz   PDF
Hans Georg Majer
 
Sayı: 26 18. yy. Tezkirelerinde Örneklenen Mu‘amma ve Lugazlar Öz   PDF
Pervin Çapan
 
Sayı: 1 1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Nüfusu Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Musa Çadırcı
 
Sayı: 23 1830 Nüfus Sayımına Göre Menteşe Sancağında Hane Nüfusu Öz   PDF
Mübahat S. Kütükoğlu
 
Sayı: 17 1833 Kütahya “Antlaşma”sının Yeni Bir Değerlendirmesi Öz   PDF
Muhammed Hanefi Kutluoğlu
 
Sayı: 42 19. Yüzyıl İstanbulu'nda Bazı Tekkelerin Matbaacılık Faaliyetleri Öz   PDF
MUHARREM VAROL
 
Sayı: 4 19. Yüzyıl Sonunda Suriye ve Lübnan Üzerinde Bazı Notlar Öz   PDF
İlber Ortaylı
 
Sayı: 15 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Önsöz: İsmet Binark, Ankara 1993, I (Özet ve Transkripsiyon), LIX + 816 s., II (Tıpkıbasım), 570 s., Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:12, Divan-ı Hümayün Sicilleri Dizisi: I Öz   PDF
Nejat Göyünç
 
Sayı: 43 50 Günde Devr-i Bahr-ı Sefid: Königsbergli Lubenau'nun Kadırgayla İmtihanı Öz   PDF
EMRAH SAFA GÜRKAN
 
Sayı: 1 A Corpus of Extant Kanunnames for the Island of Limnos as Contained in the Tapu-Tahrir Defter Collection of the Başbakanlık Archives Öz   PDF
Heath W. Lowry
 
Sayı: 1 A. H. de Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610-1630. (Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda Cumhuriyeti. En eski siyasi münasebetlerin tarihi), Leiden 1978, 417 sayfa, ek XII tablo ve 1 resim Öz   PDF
M. Münir Aktepe
 
Sayı: 4 A map of Anatolian Friday Mosques (1520-1535) Öz   PDF
Suraiya Faroqhi
 
Sayı: 10 A Note on 'Christian' Preachers in the Ottoman Empire Öz   PDF
Colin İmber
 
Sayı: 4 A Propos du Voyage en France de Huseyn, Ambassadeur de Bajazet II Aupres de Lous XI (1483) Öz   PDF
Nicolas Vatin
 
Sayı: 42 A Survey of Translation Activity in the Ottoman Empire Öz   PDF
ARZU MERAL
 
Sayı: 40 A Young Man's Fancy Turns to “Love”?: The Traveler's Eye and the Narration of Women in Ottoman Space (or The European Male ‘Meets' the Ottoman Female, 16th-18th Centuries) Öz   PDF
Palmira Brummett, Katherine Thompson Newell
 
Sayı: 1 Abdeljelil Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey, 1830-1837, (Constantine Beyliği ve Hacı Ahmed Bey), Tunus 1978, Revue d'Histoire Maghrébine yayınlarından, Cilt 1, 303 sahife Öz   PDF
Adnan Şişman
 
Sayı: 2 Abdeljelil Temimi, Sommaire Des Registres Arabes et Turcs D'alger (Tunis, 1979), Publications de la Revue d'Historie Maghrebine, no. 2, pp. 116 Öz   PDF
Suraiya Faroqhi
 
Toplam 733 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 0255-0636