Ormancılık Araştırma Dergisi

12.177 5.996

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri tarafından 1952 yılından itibaren Teknik Bülten, Yıllık Bülten, Teknik Rapor, Araştırma Dergisi ve Çeşitli Yayınlar adı altında yayınlanan Araştırma Sonuçlarını tek çatı altında toplamak amacı ile 2014 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan Ormancılık Araştırma Dergisi (OAD); Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin çalışma programında yer alan araştırma projelerinin ara veya sonuç raporlarından hazırlanan makaleler ile akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcı kişilerin ormancılık konuları ile ilişkili olarak hazırlayacağı ve daha önce başka bir yerde kısmen veya tamamen yayınlanmamış makaleleri içerecek olan Ormancılık Araştırma Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayarak ormancılık ile ilgili çeşitli konularda bilgi alış verişi temin etmeyi amaçlamaktadır.


Cilt 1, Sayı 3 A (2016)


Kapak sayfası


ISSN: 2149-0775