Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

375.304 348.244

Sayı 1

İçindekiler

Makaleler

Çok Boyutlu Kalite Modeli’nin Sağlık Kurumlarında Uygulanmasına Yönelik Bir Yol Haritası
İbrahim H. KAYRAL
Makro Ekonomik Değişkenlerin Firma Performansına Etkileri: Türkiye Otomotiv Sektörü Kapsamında Analizi
Çetin POLAT, Kadir Özgür PEKER
Türkçe-İngilizce Konuşan İkidilli Bireylerin İkinci Dillerindeki Dilbilgisel ve Anlamsal İşlemlemelerinin Karşılaştırılması
Filiz MERGEN, Gülmira KURUOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Özyeterliklerinin İncelenmesi: ESOGÜ İİBF Öğrencileri Örneği
Özlem UZUN, Kürşat YENİLMEZ
Eskişehir'de Yaşayan Bir Grup Kadının Aile İçi Şiddete Maruziyet Durumları ile Sosyo-Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki
Nedime KÖŞGEROĞLU, Alaettin ÜNSAL, Aysun TÜRE, İlkay ÇULHA, Zeliha ÖZ
Tüketim, Din ve Kadın Bağlamında İslami Moda Dergileri
İlknur MEŞE
Buket Uzuner’in ‘’Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su ‘’ Romanında Ötekileştirilemeyen Doğa
Eylem SALTIK


ISSN: 1302-9703