Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

944.016 465.813
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 36, Sayı 2 (2017): OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Farkındalıklarının ve Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerinin Cinsiyet ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi PDF
Nilgün Yenice, Emrah Hiğde, Barış Özden
Fizik Öğretmenlerinin 12. Sınıf Fizik Kitabına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Örneği PDF
Gizem Arıkan, Tuğçe Karataş, Nevzat Kavcar
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Okulda Dışlanmışlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Nadir Çeliköz, Azmi Türkan
Okul Öncesi Dönemde Uygulanan “Okula Hazırız” Eğitim Programının İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk Düzeylerine Etkisi PDF
Elif Mercan Uzun, Kazım Alat
Sürdürülebilir Gelişme İçin Eğitim Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeyleri PDF
Ayşegül Derman, Esme Hacıeminoğlu
60-72 Aylık Çocukların Değer Eğitiminde Öykü Temelli Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi PDF
Ayşe Sözkesen, Ayşe Öztürk Samur
Okul Yöneticilerinin 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Yönetici Görevlendirme-Atama Yönetmeliğine İlişkin Görüşleri PDF
Emine Aydın Baş, İlknur Şentürk