Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

153.319 104.149
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 34, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

68-72 Aylık Okul Öncesine ve İlkokula Devam Eden Çocukların Okula Uyum ve Öğretmenleriyle İlişkilerinin Karşılaştırılması PDF
Hülya Gülay Ogelman, Zarife Seçer, Aysun Gündoğan, Dursun Bademci
Matematiksel Yaratıcılığa Yönelik Matematik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Sefa Dündar
Eğitimde Disiplinlerarası Yaklaşımın Kullanıldığı Tezlerin Analizi PDF
Özge Turna, Mualla Bolat
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı Flüt Dersinde Kullanılan Cecile Chaminade Op.107 Flüt Konçertino’sunun Uygulanabilirliğine Yönelik Teknik Önerilerin Belirlenmesi PDF
Seyhan Bulut
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözmeye İlişkin İnançlarının İncelenmesi PDF
Dilek Sezgin Memnun
Öğrencilerin Bölme İşlemi Gerektiren Aritmetik Sözel Problemlerde Yaşadığı Zorlukların İncelenmesi PDF
Filiz Varol, Yasemin Kubanç
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı: Fen Bilimleri Öğretmenleri Ne Düşünüyor? PDF
Muhammed Ertaç Atila, Ömer Faruk Özeken
The Effect of Scientific Studies on Students’ Scientific Literacy and Attitude PDF (English)
Murat Genç
Exploring ELT Students’ Awareness of the Differences between the British and American Varieties of English PDF (English)
İsmail Yaman
Sanat Eğitiminde Paradigmatik Kaos: Yeni Kültürel Potansiyellerin Eğitsel Uzlaşım Karakteri ve Direnç Tespitleri PDF
Hülya Demir Şentürk
Duygusal ve Davranışsal Bozukluğu olan Çocuklar için Başarıya İlk Adım Erken Müdahale Programı Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi PDF
Mehtap Coşgun Başar, Selda Özdemir
Girişimcilik ve Girişimci Üniversite: Spor Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma PDF
Ahmet Zeki Demir, Murat Eliöz, Mehmet Çebi, Semih Sezen
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi PDF
Mehmet Dursun Erdem, Mesut Gün, Murat Şengül, Erişan Özkan