Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

412.568 299.516
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 35, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine, Bilime, Fen Bilimleri Öğretmenine ve Bilim İnsanına Yönelik Metaforik Algıları
Hilal Aktamış, Gülcan Dönmez
Farklı Standartta Yurtlarda Barınan Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması
Tamer Yıldırım
Bilgisayar Destekli Öğretimi Değerlendirme Ölçeği Uyarlama Çalışması
Serkan DİNÇER, Ahmet DOĞANAY
Lise Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgıları: Öğrenciler Bildikleri ve Bilmediklerinin Farkındalar mı?
Erdal Taşlıdere
Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Isı Ve Sıcaklık Başarı Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştırması
Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Ayşe Durmuş
Matematik Performansı Düşük Öğrencide Toplama İşlemi Yapma Akıcılığını Artırmaya Yönelik Örnek Uygulama: Keşfet-Kopyala-Karşılaştır (Cover- Copy-Compare)
Serpil ALPTEKİN, Yasin Aksoy, Murat Vural
Dinamik Matematik Yazılımının Öteleme ve Dönme Dönüşümlerinin Öğretiminde Kullanılmasının Bağlamsal Öğrenme Boyutundan İncelenmesi
Serdal Baltacı, Adnan BAKİ
Öğretim Materyalleri Kullanımının Öğrencilerin Derslere Yönelik Tutumlarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Mehmet Fatih Ayaz
Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye Dönük Kavramları Günlük Hayatla İlişkilendirme Durumları
Büşra Buyruk, Özgen Korkmaz