Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi (Lesson Study) Kapsamında Matematiksel Fark Etmelerinin Niteliği

Pınar Güner, Didem Akyüz
1.071 334

Öz


Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının ders imecesi mesleki gelişim modeli uygulaması kapsamında öğrencilerin matematiksel düşünmelerine yönelik ne fark ettiklerini ve nasıl fark ettiklerini araştırmaktır. Bu doğrultuda, ders imecesi modelinin temel üç adımı olan planlama, dersin öğretimi ve tartışma aşamalarının her birinde öğretmen adaylarının matematiksel fark etme becerileri analiz edilmiştir. Araştırma, özel durum çalışması niteliğinde olup çalışma grubunu ilköğretim matematik öğretmenliği programının son sınıfında öğrenim gören dört öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları, “Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.” şeklindeki kazanıma yönelik öğretimi nasıl yapacaklarını ders imecesi modeli kapsamında araştırmıştır. Süreç, ders imecesi mesleki gelişim modelinin adımlarına uygun bir şekilde yürütülmüş ve tüm adımlar video ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın verileri toplama araçlarını video kayıtlardan elde edilen transkriptler, gözlem sırasında tutulan notlar, mülakatlar ve öğrencilerin yazılı dökümanları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış ve Choy tarafından anlamlı matematiksel fark etmeyi ortaya koymak için önerilen kategoriler göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının ders imecesinin farklı aşamalarında matematiksel fark etmelerinin çeşitlilik gösterdiği, genel olarak bireysel anlamlı matematiksel fark etmelerinin zayıf olduğu ve ders imecesinin anlamlı matematiksel fark etmelerin zenginleşmesine katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının matematiksel olarak önemli olan üç noktadan, kilit ve zor noktaları fark etme becerilerinin iyi olduğu fakat zor noktaların nedenlerini yorumlamakta sıkıntı yaşadıkları ve kritik noktayı belirmede ise diğer noktalardaki kadar fark etme becerilerinin iyi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Matematiksel fark etme, Ders imecesi, Mesleki gelişim, Öğretmen adayı


Tam metin:

PDF

Referanslar


Berliner, D. C. (2001). Learning about and learning from expert teachers. International Journal of Educational Research, 35(5), 463–482.

Berliner, D. C., Stein, P., Sabers, D. S., Clarridge, P. B., Cushing, K. S., & Pinnegar, S (1988). Implications of research on pedagogical expertise and experience in mathematics teaching. In D. A. Grouws & T. J. Cooney (Eds.), Perspectives on research on effective mathematics teaching (pp. 67–95). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Borko, H., Jacobs, J., Eiteljorg, E., & Pittman, M. E. (2008). Video as a tool for fostering productive discussions in mathematics professional development. Teaching and Teacher Education, 24(2), 417-436. doi: 10.1016/j.tate.2006.11.012

Bryk, A. S. (2009). Support a science of performance improvement. The Phi Delta Kappan, 90(8), 597-600.

Carpenter, T. P., Fennema, E., & Franke, M. L. (1996). Cognitively guided instruction: a knowledge base for reform in primary mathematics instruction. The Elementary School Journal, 97(1), 3-20.

Carpenter, T. P., Fennema, E., Franke, M. L., Levi, L., & Empson, S. (1999). Children's mathematics: Cognitively guided instruction. Portsmouth, N.H.: Heinemann.

Carpenter, T. P., Franke, M. L., & Levi, L. (2003). Thinking mathematically: Integrating arithmetic and algebra in elementary school. Portsmouth, NH: Heinemann.

Carter, K., Cushing, K. S., Sabers, D. S., Stein, P., & Berliner, D. C. (1988). Expert– novice differences in perceiving and processing visual classroom information. Journal of Teacher Education, 39, 25–31.

Choy, B. H. (2013). Productive Mathematical Noticing: What it is and why it matters. In V. Steinle, L. Ball & C. Bardini (Eds.), Proceedings of 36th annual conference of Mathematics Education Research Group of Australasia (pp. 186-193). Melbourne, Victoria: MERGA.

Choy, B. H. (2014). Teachers’ productive mathematical noticing during lesson preparation. In Nicol, C., Liljedahl, P., Oesterle, S., & Allan, D. (Eds.) Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 (pp. 297-304). Vancouver, Canada: PME.

Choy B. H. (2015). The focus framework snapshots of mathematics teacher noticing (Doctoral dissertation). Retrieved from https://researchspace.auckland.ac.nz/docs/uoa-docs/rights.htm

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.

Darling-Hammond, L., & Richardson, N. (2009). Teacher learning: What matters? Educational Leadership, 66(5), 46-53.

Davis, E. A. (2006). Characterizing productive reflection among preservice elementary teachers: Seeing what matters. Teaching and Teacher Education, 22(3), 281-301. doi:!10.1016/j.tate.2005.11.005

Erickson, F. (2011). On noticing teacher noticing. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 17-34). New York: Routledge.

Fennema, E., & Franke, M. L. (1992). Teachers ‘knowledge and its impact. In Dauglas A. Grouws (Eds.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 147-164). New York: Macmillan

Franke, M. L., Carpenter, T. P., Levi, L., & Fennema, E. (2001). Capturing teachers' generative change: A follow-up study of professional development in mathematics. American Educational Research Journal, 38(3), 653-689.

Franke, M. L., Kazemi, E., & Battey, D. (2007). Understanding teaching and classroom practice in mathematics. In J. Frank K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 225-256). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Goldsmith, L. T., & Seago, N. (2011). Using classroom artifacts to focus teachers' noticing. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.),Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 169-187). New York: Routledge.

Hand, V. (2012). Seeing culture and power in mathematical learning: Toward a model of equitable instruction. Educational Studies in Mathematics, 80(1–2), 233–247. doi:10.1007/s10649-012-9387-9

Hiebert, J., Morris, A. K., Berk, D., & Jansen, A. (2007). Preparing teachers to learn from teaching. Journal of Teacher Education, 58(1), 47-61. doi: 10.1177/0022487106295726

Jacobs, V. R., Lamb, L. L. C., & Philipp, R. A. (2010). Professional noticing of children's mathematical thinking. Journal for Research in Mathematics Education, 41(2), 169-202.

Jacobs, V. R., Lamb, L. L. C., Philipp, R. A., & Schappelle, B. P. (2011). Deciding how to respond on the basis of children's understandings. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 97-116). New York: Routledge.

Kazemi, E., Elliot, R., Mumme, J., Carroll, C., Lesseig, K., & Kelly-Petersen, M. (2011). Noticing leaders' thinking about video cases of teachers engaged in mathematics tasks in Professional development. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 188-203). New York: Routledge.

Kullberg, A., Runesson, U., & Martensson, P. (2013). The same task? – different learning possibilities. In C. Margolinas, J. Ainley, J. B. Frant, M. Doorman, C. Kieran, A. Leung, M. Ohtani, P. Sullivan, D. Thompson, A. Watson, & Y. Yang (Eds.), Task design in mathematics education. Proceedings of ICMI Study 22 (pp. 615-622). Oxford.

Lampert, M. (2009). Learning teaching in, from, and for practice: What do we mean? Journal of Teacher Education, 61(1-2), 21-34. doi: 10.1177/0022487109347321

Lester, F. K., Jr. (Ed.). (2007). Second handbook of research on mathematics teaching and learning. Charlotte, NC: Information Age.

Lewis, C., Friedkin, S., Baker, E., & Perry, R. (2011). Learning from the key tasks of lesson Study. In O. Zaslavsky & P. Sullivan (Eds.), Constructing knowledge for teaching secondary mathematics (pp. 161-176). US: Springer.

Lewis, C., Perry, R., & Hurd, J. (2009). Improving mathematics instruction through lesson study: a theoretical model and North American case. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(4), 285-304. doi: 10.1007/s10857-009-91027

Mapolelo, D. C. (1999). Do pre-service teachers who excel in mathematics become good mathematics teachers? Teaching and Teacher Education, 15, 715-725.

Mason, J. (2002). Researching your own practice: The discipline of noticing. London: RoutledgeFalmer.

Mason, J. (2008). Being mathematical with and in front of learners: Attention, awareness, and attitude as sources of difference between teacher educators, teachers and learners. In B. Jaworski & T. Wood (Eds.), Handbook of mathematics teacher education: Vol. 4. The Mathematics teacher educator as a developing professional (pp. 31–56). Rotterdam, The Netherlands: Sense.

Mason, J. (2009). Teaching as disciplined enquiry. Teachers and Teaching, 15(2), 205-223. doi: 10.1080/13540600902875308

Mason, J. (2010). Attention and intention in learning about teaching through teaching. In R. Leikin & R. Zazkis (Eds.), Learning through teaching mathematics: Development of teachers' knowledge and expertise in practice (pp. 23-47). New York: Springer.

Mason, J. (2011). Noticing: Roots and branches. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 35-50). New York: Routledge.

Miller, K. F. (2011). Situation awareness in teaching: What educators can learn from video-based research in other fields. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 51-65). New York: Routledge.

Murata, A. (2010). Teacher learning with Lesson Study. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (Third Edition) (pp. 575-581). Amsterdam: Elsevier.

Murata, A.(2011). Introduction: Conceptual overview of lesson study. In L. C. Hart, A. S. Alston, & A. Murata (Eds.), Lesson Study research and practice in mathematics education (pp. 1-12). Netherlands: Springer.

Park, S., & Oliver, S. (2008). Revisiting the conceptualization of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as Professional research. Research in science Education, 38, 261- 284.

Santagata, R., & Angelici, G. (2010). Studying the impact of the lesson analysis framework on preservice teachers' abilities to reflect on videos of classroom teaching. Journal of Teacher Education, 61(4), 339-349. doi: 10.1177/0022487110369555

Santagata, R., Zannoni, C., & Stigler, J. W. (2007). The role of lesson analysis in pre-service teacher education: An empirical investigation of teacher learning from a virtual video-based field experience. Journal of Mathematics Teacher Education, 10(2), 123–140.

Seidel, T., & Stürmer, K. (2014). Modeling and measuring the structure of professional vision in preservice teachers. American Educational Research Journal. doi: 10.3102/0002831214531321

Schoenfeld, A. H. (2011). Noticing matters. A lot. Now what? In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 223-238). New York: Routledge.

Sherin, B., & Star, J. R. (2011). Reflections on the study of teacher noticing. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 66-78). New York: Routledge.

Sherin, M. G., Jacobs, V. R., & Philipp, R. A. (2011). Situating the study of teacher noticing. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 1-13). New York: Routledge.

Sherin, M. G., Russ, R. S., & Colestock, A. A. (2011). Accessing mathematics teachers' in-the-moment noticing. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 79-94). New York: Routledge.

Sherin, M. G., & van Es, E. A. (2005). Using video to support teachers’ ability to interpret classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 13, 475–491.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Smith, M. S. (2001). Practice-based professional development for teachers of mathematics. Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.

Sommer, R. & Sommer B. B. (1991). A practical guide to behavioural research: tools and techniques. Oxford University Press: San Francisco.

Star, J. R., Lynch, K., & Perova, N. (2011). Using video to improve preservice mathematics teachers' abilities to attend to classroom features. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 117-133). New York: Routledge.

Star, J. R., & Strickland, S. K. (2008). Learning to observe: using video to improve preservice mathematics teachers’ ability to notice. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(2), 107-125. doi: 10.1007/s10857-007-9063-7

Stigler, J., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom. New York: The Free Press.

Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher Professional learning and development: Best evidence synthesis iteration. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.

van Es, E. (2011). A framework for learning to notice students' thinking. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs, & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (pp. 134-151). New York: Routledge.

van Es, E., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers' interpretation of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571-596.

van Es, E., & Sherin, M. G. (2008). Mathematics teachers’ “learning to notice” in the context of a video club. Teaching and Teacher Education, 24(2), 244-276. doi: 10.1016/j.tate.2006.11.005

White, A. L., Jaworski, B., Agudelo-Valderrama, C., & Gooya, Z. (2012). Teachers learning from teachers. In M. A. K. Clements, A. J. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. K. S. Leung (Eds.), Third international handbook of mathematics education (pp. 393-430). New York: Springer.

Wood, T., Cobb, P., & Yackel, E. (1991). Change in teaching mathematics: a case study. American Educational Research Journal, 28(3), 587-616.

Yang, Y., & Ricks, T. E. (2012). How crucial incidents analysis support Chinese lesson study. International Journal for Lesson and Learning Studies, 1(1), 41-48. doi: 10.1108/20468251211179696

Yang, Y., & Ricks, T. E. (2013). Chinese lesson study: Developing classroom instruction through collaborations in school-based teaching research group activities. In Y. Li & R. Huang (Eds.), How Chinese teach mathematics and improve teaching (pp. 51-65). New York: Routledge.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yoshida, M. (2005). An overview of Lesson Study. In P. Wang-Iverson & M. Yoshida (Eds.), Building our understanding of Lesson Study (pp. 3-14). Philadelphia:Research for Better Schools.