Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

650.810 391.907
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 36, Sayı 1 (2017)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Matematiği Kullanma Aktivitelerinde Matematiksel Modellemenin Yorumlanması PDF
Hayal Yavuz Mumcu, Adnan Baki
Türkiye’deki Bilim Merkezlerinin Facebook Sosyal İletişim Ağlarını Kullanma Düzeyleri PDF
Aykut Emre Bozdoğan
Öğretmen Adaylarının Ders İmecesi (Lesson Study) Kapsamında Matematiksel Fark Etmelerinin Niteliği PDF
Pınar Güner, Didem Akyüz
Eğitim Denetimi Sürecinde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Uygulamaları PDF
Yüksel Gündüz, Süleyman Davut Göker
Matematik Öğretmenlerinin Sınavlarda Kullandıkları Soruların Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Boyutunda Analizi PDF
Mehmet Bekdemir, Fatih Baş
Oyunlaştırılmış Tersyüz Sınıf Modeline Yönelik Öğrenci Görüşleri PDF
Didem Alsancak Sırakaya
Investigation of the Attitudes towards Environmental Issues and Knowledge Levels of Candidate Teachers PDF (English)
Gökhan Uyanık
Okul Müdürü Görevlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri PDF
Necdet Konan, Remzi Burçin Çetin, Salih Yılmaz
Ortaokul Matematik Kitaplarındaki Öğrenme Alanları ve Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırmalı Analizi PDF
A. Çağrı Biber, Abdulkadir Tuna
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Etkinlik Kuramına Göre İncelenmesi PDF
Meryem Selvi, Mustafa Doğru, Tuna Gencosman, Dilara Saka
Ortak Dikkat Becerilerinin Kuramsal Temelleri PDF
Işık Akın Bülbül, Selda Özdemir