Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

525.506 358.882
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Cilt 35, Sayı 2 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Okuma Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik Bir Uygulama: Akıcı Okuma Stratejilerinin Kullanımı PDF
Hayati Akyol, Hülya Kodan
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Belirlenmesi PDF
Dizem Can, Sinem Üner, Hüseyin Akkuş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar PDF
Hatice Kumcağız, Rahim Dadashzadeh, Kamil Alakuş
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Müdürlerin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki PDF
Ümit Doğan, Hüseyin Aslan
Bulgaristan'daki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Eğitimi-Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Mehmet Emre Çelik
The Opinions of International Students about an International Student Center’s Orientation Training PDF (English)
Meltem Acar Güvendir
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ BAŞARILARINI ARTTIRILMA YOLLARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ PDF
Ergün Yurtbakan, Tuba Aydoğdu İskenderoğlu, Eda Sesli
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mitoz ve Mayoz Bölünmeye İlişkin Kavram Yanılgılarının Model Oluşturma Yaklaşımıyla Belirlenmesi PDF
İclal Alkan, Gamze Akkaya, Mustafa Serdar Köksal