Bilgi, İman ve Taklit Üzerine

Ebû’l-Mu‘în Meymûn b. Muhammed en-NESEFÎ
895 146

Öz


en-Nesefî, bu metinde İslam kelamcılarının muhtelif bilgi tanımlarını vermiştir. Hakikatleri ve ilimleri ispat etmiştir. Bilgi kaynaklarını üçe ayırmıştır: Sağlam duyular, doğru haber ve akıl. Aklın bilgi kaynaklarından olduğuna vurgu yapmıştır. en-Nesefî, dinlerin doğruluğunu bilme nedenleri üzerinde dururken, bu noktada kalbe doğan şeyin güzelliğinin, ilhamın ve taklidin geçerli olmadığını ortaya koymuştur. Ona göre, iman tasdik etmektir. en-Nesefî, mukallidin imanında delil getirme ve düşünme zahmetine girilmediğinden, taklidi imana sevabın olmadığını öne sürmüştür.

Anahtar Sözcükler: Bilgi, Bilgi kaynakları, iman, taklit, hakikat.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.