İbrahimi Geleneklerde Tevhid ve Vahdet

Mahmut AYDIN, Merve AR
1.500 328

Öz


Tevhid, sadece ikili olanı bire indirmek yahut çoğul olanı azaltmakla ilgili yani sayısal bir inanç değildir. Tevhid tek olan Allah inancıyla birlikte bunun ne anlama geldiğini sindirebilmek ve sosyal yaşamında insanın kendisini yeniden şekillendirmesi anlamına gelmektedir. “İbrahimi dini gelenekler” olarak nitelendirilen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın tek bir kaynaktan beslendiği ve bu dini geleneklerin tevhid ve vahdet noktasında ortak bazı mesajlara sahip oldukları bilinmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, aynı kökene sahip olduğu düşünülen dini geleneklerin nasıl bir tanrı ve tevhid anlayışlarına sahip oldukları ve bunların pratik tezahürleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar kısaca tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Tevhid, Vahdet, İbrahimi Gelenekler, İbrahim, Haniflik.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.