Din Dilinin Doğası Üzerine Wittgenstein’a Yeniden Bakış

Kevin KIMBLE
1.149 234

Öz


Dinsel İnanç Üzerine Dersler’inde Wittgenstein bize, dini söylemin doğasına dair, dini iddiaların kavramsal-olmadığına, doğrulanamaz ya da doğruluğu kanıt yoluyla   değerlendirilemez olduğuna dayanan bir bakış açısı sunar. Biz onun bu çalışmada ima ettiğinin aksine, bu özelliklerin din dili oyununun bir analizinin -böyle bir analizin Wittgenstein’ın kendi kavramları üzerinde gerçekleştirildiği düşünüldüğünde- sonucu olmadıklarını ileri sürüyoruz. Tabii bir iddia şudur: Onun din dilinin konumuna dair değerlendirmesi kısmen, dil oyunlarının herhangi bir analizinden bağımsız olarak ele alınan anlamın doğrulanması kriterinin üstü örtük bir şekilde kabulünce yönlendirilmektedir. Her ne kadar Wittgenstein böylece kendisinin dil oyunları görüşü ve kullanıma bağlı anlam teorisini, dini ifadelerin anlamını değerlendirmede bu doğrulama koşulu ile birleştirebilmişse de böyle bir hamlenin hatırı sayılır bir felsefi bedeli olmuştur.

Anahtar Sözcükler: Wittgenstein, Din, Din dili, Dil oyunu, Doğrulama, Anlam,                     Kavranamazcılık


Tam metin:

PDF


Referanslar


Braithwaite, R.B. (1968). An Empiricist’s View of the Nature of Religious Beliefs. In John Hick, (Ed.), The Existence of God. New York: Macmillan.

Canfield, John. (1981). Wittgenstein: Language and World. Massachusetts: University of Massachusetts Press.

Clack, B.R. (1999). An Introduction to Wittgenstein’s Philosophy of Religion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hare, R.M. (1992). Essays on Religion and Education. New York: Oxford University Press.

Hudson, W. Donald. (1975). Wittgenstein and Religious Belief. New York: St. Martins Press.

Kenny, Anthony. (1973). Wittgenstein. Massachusetts: Harvard University Press.

Loux, Michael. (1998). Metaphysics. New York: Routledge.

Malcolm, Norman. (1993). Wittgenstein: A Religious Point of View? London: Routledge.

Mellor, D.H.. (1990). F.P. Ramsey: Philosophical Papers. Cambridge: Cambridge University Press.

Phillips, D.Z. (1970). Death and Immortality. London: Macmillan.

------. (1986). Primitive Reactions and the Reactions of Primitives. Religious Studies, 22(2), 165-180.

Wittgenstein, Ludwig. (1958). Philosophical Investigations. Edited by G. E. M. Anscombe. New York: Macmillan.

------. (1966). Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief. Edited by Cyril Barrett. Berkeley, CA: University of California Press.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.