İslam Fıkhına Göre Kadınların Âdet ve Lohusalık Günlerinde Mescitlere Giriş Sorunu

Ali YÜKSEK
1.537 382

Öz


Âdetli ve lohusa kadınların mescitlere girip giremeyeceği sahabe döneminden günümüze kadar tartışa gelinen bir konudur. Günümüzde kadınlar, toplumun her sahasına girmiştir. Camiler de bu alanlardan biridir. Hatta kadınların camiye girmesi, Kur’an eğitimi almak veya vermek, çeşitli kültürel etkinliklere katılmak, toplantı yapmak, dinlenmek, sığınmak, turistik ziyaret yapmak, bakım ve onarım yapmak gibi sebeplerle zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden bu konu çağdaş İslam hukukçuları tarafından da ele alınmakta ve çözüm aranmaktadır. Bu bakımdan konunun açıklığa kavuşması kadınlar ve bilim dünyasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda klasik fıkhî mezhepler farklı görüşler sergilemektedir. Bazı İslam âlimleri, bu halde olan kadınların, mescitlere giremeyeceklerini iddia ederken, diğer bazıları ise birtakım gerekçelerle oralara girebileceklerini beyan etmişlerdir. Her iki grup da kendi görüşlerini destekleyen deliller ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmamızda konumuzla alakalı görüş sahiplerinin ileri sürdükleri delilleri ve yorumları bilimsel açıdan delilleriyle beraber inceleyerek sonucunda kendi görüşümüzü açıklamayı hedeflemekteyiz.

Anahtar Sözcükler: Hayız, âdet, lohusa, mescit, cami.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.