"Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi"

Bekir ÖZÜDOĞRU
972 210

Öz


Selçuk Coşkun tarafından kaleme alınan "Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi" Adlı Eserin tanıtım yazısıdır.

Anahtar Kelimeler (tr): Sünnet,gelenek,hadis,uygulanagelen sünnet

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.