Bir Yahudi Tanrıçası Olarak Aşera

Cengiz BATUK, Mevlüde KÖROĞLU
1.685 428

Öz


Tarihçilerin bir kısmına göre Yahudilik tarihte bilinen en eski monoteist dindir. Bu nedenle de kendisinden sonra ortaya çıkan Hıristiyanlık ve İslam’a kaynaklık ettiği düşünülür. Fakat Tevrat evrensel ve mutlak hakim bir tek tanrı anlayışını çok net ortaya koymaz. Tevrat’ta Yahve, kendisinin sadece İsrailoğullarının tanrısı olduğunu söyler. Hem Tanah’taki tanrı düşüncesinin gelişimi, hem zaman zaman İsrailoğulların başka tanrı ya da tanrıçalara tapınmaları Yahudilikteki Tanrı fikrini tartışmalı hale getirmiştir. Bu anlamda Aşerah ismi Tanah’ta geçen antik bir Kenan tanrıçasıdır.

Bu yazıda Tanah'ta kırk yerde ismi zikredilen  ve arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan yazıtlarda ismi Yahve ile beraber geçen Aşera’yı inceleyerek Yahudilikteki Tanrıça inancının varlığını ele alacağız. İlk önce Aşera’nın anlamı ve tarihsel gelişimine yer verip sonra Tanah’ta Aşera’dan nasıl bahsedildiği ve son olarak da arkeolojik çalışmalarda aşera ile ilgili bulgulara yer verilecektir. 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.