Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

26.227 9.420

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED) (Journal of Ottoman Civilization Studies) 2015 yılında yayın hayatına başlamış Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Medeniyeti alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli bir dergidir.

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED) Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanmaktadır. Dergi, bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar.

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED)’nde yayımlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir. Çift taraflı kör hakemlik uygulamasının yapılabilmesi için yazarların yazılarını sisteme yüklemeden önce yazılarında kimlik bilgilerini gösterecek herhangi bir bilgiye yer vermemeleri gerekmektedir. Yazar bilgileri düzeltme aşamasında editörler tarafından eklenecektir.

Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen yayınların tüm yayın hakları Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED)’ne aittir.

OSMED, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 


....................................................................................................................................................................................................................

Duyurular

 

DERGİ YENİ SAYFASI HAKKINDA

 
DERGİ YENİ SAYFASI HAKKINDA  
Yayın tarihi: 2016-12-12 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 2, Sayı 3 (2016): TEMMUZ

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Full Text 2(3)

İçindekiler

Makaleler

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI- SIRBİSTAN İLİŞKİLERİ’NDE ESİRLER (1912-1923) PDF
Ahmet Altıntaş
İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE TÜRKİYE’DE ELEKTRİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ PDF
Naziye Özdemir
CEMİYET-İ AKVAM’IN KURULUŞUNUN İSTANBUL BASININA YANSIMALARI PDF
Cabir Doğan
CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ SÜRECİNDE OLUŞTURULAN TÜRKİYE POLONYA İLİŞKİLERİNE TBMM TUTANAK DEFTERLERİ IŞIĞINDA ANALİTİK BAKIŞ PDF
Yüksel Kaştan

Kitap Tanıtımı

DÜSTÛRU'L-AMEL LI ISLÂHI'L-HALEL PDF
Vural Genç


....................................................................................................................................................................................................................

İndekslendiği Kaynaklar:

       

....................................................................................................................................................................................................................................

     

ISSN : 2458-9519 

İletişim:

Yildiz Technical University

Department of Social Education

Davutpasa Campus 34220 Esenler / İstanbul, TURKEY

Tel: +9(0212) 3834864

E-mail: osmanlimedeniyeti@hotmail.com

www.osmanli-medeniyeti.com