SCHWANNOMA AND PARAGANGLIOMA: RARE CAUSES OF PANCOAST TUMORS WITH INCREASED FDG UPTAKE ON PET/CT

İnci Uslu Biner, Ebru Tatcı, Ozlem Ozmen, İlke Bursalı
1.795 714

Öz


Abstract: Pancoast tumors are the masses that are located at the apical region of the lungs and may cause some typical symptoms ,named as Pancoast Syndrome, like shoulder and arm pain, Horner’s syndrome (ipsilateral ptosis, myosis, enophthalmus and anhydrosis) and weakness in ipsilateral hand musculature due to the invasion of the adjacent nerves and bone. These tumors are commonly the malign lung carcinomas. Here we report two cases of patients suffering from back and arm pain and that have some pancoast syndrome symptoms mentioned above, related to apical mass in radiological images. One of these patients had ptosis and anhydrosis associated with Horner's syndrome. 2-Deoxy-2-[18F] Fluoro-D-Glucose (FDG) with positron emission tomography/computerized tomography (PET/CT)was performed because of a suspicion of malignancy and an intense FDG accumulation was seen coincident with the apical tumor in both. The patients then underwent complete surgical resection of the mass and the masses were postoperatively diagnosed as paraganglioma and schwannoma, respectively. So, we wanted to emphasize  that neurogenic tumors should  be  included  in  the  differential diagnosis  of  Pancoast  tumor as a rare cause and to remind the clinicians to give their attentions for essentiality of tissue diagnosis of Pancoast carcinoma  before starting the treatment.

Keywords:  Pancoast tumor , neurogenic tumors, schwannoma, paraganglioma, PET/CT

 

SCHWANNOMA VE PARAGANGLIOMA : PET/CT' DE ARTMIŞ FDG TUTULUMU OLAN PANKOAST TÜMÖRLERİNİN NADİR NEDENLERİ

Özet: Pankoast tümörleri omuz ve kol ağrısı, Horner Sendromu (ipsilateral ptozis, myozis, enoftalmus ve anhidrozis ) ve komşu sinir ve kemik yapılarının invazyonuna bağlı aynı taraf el kaslarında güçsüzlük gibi bazı tipik semptomlara, Pankoast Sendromu olarak isimlendirilir, neden olabilen akciğerlerin apikal kesimlerinde yerleşim gösteren kitlelerdir. Biz burada radyolojik görüntülemelerinde apikal kitlesiyle ilişkli   sırt ve kol ağrısı tarifleyen ve yukarıda belirtilen bazı pankoast sendromu bulguları mevcut olan iki vakayı bildirdik. Hastalardan birisinin Horner Sendromuı ile ilişkili ptozis ve anhidrozisi vardı. İki olguda da 2-Deoxy-2-[18F] Fluoro-D-Glucose (FDG) with positron emission tomography/computerized tomography (PET/CT) malignite şüphesiyle yapıldı ve apikal yerleşimli kitlelerde yoğun artmış FDG akümülasyonu izlendi. Hastalar opere edildi ve çıkarılan kitleler  paraganglioma ve schwannoma olarak raporlandı. Bu olgularla nörojenik tümörlerin Pankoast tümörleri ayırıcı tanısında nadir nedenler arasında akılda bulundurulması gerektiğini vurgulamak ve Pankoast karsinomunun tedavisine başlamadan önce doku tanısının gerekliliği konusunu klinisyenlere hatırlatmak istedik..

Anahtar kelimeler: Pankoast tümörü , nörojenik tümörler, schwannoma, paraganglioma, PET/CT


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.60379