ORBITA İÇINE UZANAN DUMBBELL (HALTER) DERMOID KIST VE CERRAHI TEDAVISI: OLGU SUNUMU /SURGICAL TREATMENT OF DUMBBELL DERMOID CYST EXTENDING INTO ORBITA: A CASE REPORT

Gönül Güvenç, Ceren Kızmazoğlu, Hasan Emre Aydın, Murat Sayın, Nurullah Yüceer
2.143 1.419

Öz


Özet: Dermoid kistlerin büyük çoğunluğu orbita duvarının ön-üst bölümünde yüzeyel olarak yerleşmekle birlikte derin yerleşimli olanlar çok nadir olarak  orbita lateral duvarında bir defekt aracılığı ile orbita içine uzanarak dumbbell (halter) şeklinde görülebilirler. Dumbbel dermoid kistin total cerrahi eksizyonu diğerlerine göre daha zordur ve rüptür oranı yüksektir. Sol göz lateralinde şişlik ve sol göz kapağında kısmi düşüklük yakınması ile başvuran 33 yaşında erkek hastada; orbita lateral duvarında balonvari genişleme ile birlikte defekt oluşturmuş, 15x35 mm boyutunda ekstraorbital, 5x14 mm boyutunda intraorbital, 12x19 mm boyutunda  intradiploik  komponenti olan dumbbell dermoid  kist  saptanmış ve lateral orbital yaklaşımla rüptüre olmadan total olarak çıkarılabilmiştir. Burada, radyolojik ve histopatolojik incelemeleri dermoid kist ile uyumlu olan ve başarılı bir cerrahi ile eksize edilen bir olgu sunduk. Dumbbell dermoid kistlerin cerrahi tedavi tekniklerini literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler : Dumbbell dermoid kist, Lateral yaklaşım, Orbita tümörü

 

SURGICAL TREATMENT OF DUMBBELL DERMOID CYST EXTENDING INTO ORBITA: A CASE REPORT 

Abstract: 

Dermoid cysts especially localized over the orbita superficially. Deep dermoid cysts are very rare and extending from lateral orbital defect like a dumbell shape. Total surgical excision of deep dermoid cysts is very difficult than the other cysts and has a high rupture rate. A 33 year old men was admitted to our clinic the ptosis and edema of left orbita. Radiological study shows the defect of lateral orbita, and 15x35 mm extraorbital, 5x14 mm intraorbital and 12x19 mm intradiploic dermoid cyst. The cyst totally excised without rupture with the lateral orbital approach. We present this case with the radiological, histopathological findigs and the surgery by reviewing the literature.

Keywords: Dumbbell dermoid cyst, lateral approach, orbital tumor 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.14638