ÇOCUKLARDA STATUS EPİLEPTİKUS; BİR 3. BASAMAK HASTANESİ VERİLERİ / STATUS EPILEPTICUS IN CHILDREN: DATA FROM A TERTIARY HOSPITAL

Kürşat Bora Çarman, Eylem Kıral, Coşkun Yarar, Sibel Laçinel Gürlevik, Sabiha Şahin, Ener Çağrı Dinleyici
2.016 981

Öz


Özet: Giriş: Status epileptikus otuz dakikadan uzun süren konvülsiyon ya da aynı süre içinde bilinç yerine gelmeden seri konvülsiyonlar olarak adlandırılır. Status epileptikus çocuklarda sık görülen acil nörolojik bir problemdir. Uzamış̧ ve kontrol altına alınamamış̧ hastalarda sistemik ve nörolojik sekeller olabilmektedir. Metod: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışma da Çocuk Acil Ünitesi’ne Haziran 2013- Aralık 2015 tarihleri arasında  başvurarak status epileptikus tanısı alan 91 (53 erkek, 38 kız)  hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik ve ve nöbet özellikleri değerlendirildi. Sonuçlar: Hastaların yaş ortalaması 6.5 yıldır. Nöbet süresi hastaların %62.63’ünde 30-60 dk arasındaydı. Beş çocuk öldü ve mortalite oranı %5.5 saptandı. Tartışma: Status epileptikusta prognoz ve mortalite oranı altta yatan nedene bağlıdır. Çalışmamızda saptadığımız ölüm oranı mevcut literatür verileri ile uyumludur. Status epileptikus konusunda yapılacak prospektif olarak gerçekleştirilecek çalışmalar yararlı olacaktır.


Anahtar kelimeler: status epileptikus, çocuk


STATUS EPILEPTICUS IN CHILDREN: DATA FROM A TERTIARY HOSPITAL

Abstract: Introduction: Status epilepticus (SE) is currently defined as a single clinical seizure lasting more than 30 mins or repeated seizures over a period of more than 30 minutes without intervening recovery of consciousness. SE is a neurological emergency that often occurs in children. Prolonged and uncontrolled status epilepticus may induce systemic and neurologic sequelae. Material&Method: In this respective study,  91 children (53 M/38 F) who  admitted to the pediatric emergency unit between June 2013- December 2015 and diagnosed as SE, were identified retrospectively. Patient’s clinical and seizure properties were The mean age was 6.5 years. The time of seizure was between 30-60 minutes. Five children died and mortality rate was 5.5 %. Conclusion: The mortality and morbidity rates of status epilepticus depend on the underlying etiology. The mortality of present study is compatible with literature. Prospective researches about status epilepticus will be helpful.

Key words: status epilepticus, children


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.82019