TEK BEYİN METASTAZLI HASTALARDA TÜM BEYİN VE SİMÜLTANE ENTEGRE BOOST RADYOTERAPİSİ / WHOLE BRAIN RADIOTHERAPY (WBRT) WITH SIMULTANEOUS INTEGRATED BOOST (SIB) IN PATIENTS WITH SINGLE BRAIN METASTASIS

Alaattin Özen, Melek Akçay, Suzan Şanlısoy, Evrim Metcalfe, Durmuş Etiz
2.188 718

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı tek beyin metastazına sahip küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastalarda yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) planlama yöntemi ile tüm beyin radyoterapisi + simültane entegre boost (TBRT + SEB) tekniğini kullanarak hedef dokuda doz yükseltilmesinin erken dönem sonuçlarının değerlendirmesidir. Tek beyin metastazına sahip ve TBRT + SEB tedavisi uygulanan KHDAK tanılı hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Temmuz 2015 - Ocak 2016 arasında toplamda 11 hastaya ulaşıldı. Hasta ve tümöre ait özellikler, demografik veriler, tedavi bilgisi ve özellikleri incelendi. Tedavi süresince tüm hastalara antiödem tedavi rutin başlandı. Hastalarda grade III-IV toksisite gözlemlenmedi. Hastaların radyoterapiden 1 ay sonra çekilen beyin MR görüntüleri değerlendirildi ve tedavi öncesi beyin MR görüntüleri ile karşılaştırılarak 7 (%63) hastada tam yanıt, 4 (%37) hastada ise kısmi yanıt elde tespit edildi. Sonuç olarak TBRT + SEB tekniği radyocerrahi uygulamasına göre teknik olarak daha basit uygulanabilir, oldukça etkin ve hastalar tarafından tolere edilebilir bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Tüm beyin radyoterapisi (TBRT), Simültane entegre boost (SEB), akciğer kanseri, tek beyin metastazı

 

WHOLE BRAIN RADIOTHERAPY (WBRT) WITH SIMULTANEOUS INTEGRATED BOOST (SIB) IN PATIENTS WITH SINGLE BRAIN METASTASIS

Abstaract: The aim of this study is to evaluate the early phase treatment results of dose escalation using by whole brain radiotherapy (WBRT) with simultaneous integrated boost (SIB) in non-small cell lung cancer patients with single brain metastasis. We evaluated retrospectively non-small cell lung cancer patients treated with WBRT + SIB. We achieved the data of 11 non-small cell lung cancer patients who were treated between July 2015 and January 2016. Patient and tumor characteristics, demographic data and treatment features have been evaluated. We prescribed antiedema treatment to all patients in whole duration of radiotherapy. We did not observe any grade III-IV toxicity. Cranial MRI images in the first month after radiotherapy has been evaluated and compared with preradiotherapy images. Complete response was identified in 7 (63%) patients and partial response was identified in 4 (37%) patients. In conclusion, WBRT + SIB technique is easier to apply when compared with radiosurgery, an effective and tolerable method for patients.

Keywords: Whole brain radiotherapy (WBRT), simultaneous integrated boost (SIB), lung cancer, single brain metastasis


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.80553