EMPATİ: TANIMI VE ÖNEMİ / EMPATHY: DEFINITION AND ITS IMPORTANCE

Elif Gökçe Ersoy, Ferdi Köşger
6.027 12.078

Öz


Özet: Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısı ile bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Zeka bilişsel gelişim için ne kadar gerekliyse, empati de kişilerarası iletişim için o derece önemlidir. Sosyal beceriler ve olumlu sosyal davranışlar çocuklar için hayati önem taşımaktadır. Empatik tepkilerin gelişimi sosyal becerilerin büyük ve önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Empatik çocukların daha az saldırgan, daha çok yardımsever ve daha gelişmiş ahlaki yargılara sahip oldukları belirtilmektedir. Bu derlemede empatinin tanımı, oluşum süreci, nörobiyolojisi ve önemi tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Empati, çocuk

 

EMPATHY: DEFINITION AND ITS IMPORTANCE

Abstract: Empathy is the process of experiencing the emotions and cognitions of another person and transmitting this situation to him/her. As intelligence is important for cognitive development, the degree of empathy is crucial for interpersonal communication. Social skills and prosocial behavior are vital for children. The development of empathic response is considered to be an important part of social skills. Empathic children are reported to be less aggressive, more helpful and have more advanced moral judgments. The definition, formation process, neurobiology, and importance of the empathy were discussed in this review.

Keywords: Empathy, child


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.33993