TEKRARLAYAN OOSİT MATÜRASYON ARESTİNDE İKİLİ (GNRH AGONİSTİ VE HCG) TETİKLEME KULLANILMASI / DUAL TRIGGERING (GNRH AGONIST AND HCG) IN REPEATED TOTAL OOCYTE MATURATION ARREST

Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican, Onur Kadir Ertürk
2.094 632

Öz


Özet : Hücre siklusunun farklı aşamalarında oosit matürasyon aresti ile karşılaşılabilir. Üremeye yardımcı tedavi uygulamalarında tüm oositlerin mayozu tamamlayamamaları nadir olarak karşılaşılan bir durumdur. Sunduğumuz olguda, önceki tedavisinde matür oosit elde edemediğimiz bir vakada, GnRH agonisti (Triptorelin asetat 0.2 mg) ve standart doz hCG’yi (hCG 5000 IU) beraber uygulanarak matür oosit elde etmeye çalıştık.  Buna karşın, “ikili tetikleme” ile yine oosit matürasyonunun metafaz-1 aşamasında duraksadığını saptadık.  Her ne kadar olgumuzda “ikili tetikleme” stratejisi etkin olmamışsa da, oosit matürasyon aresti farklı nedenlere bağlı olabileceğinden sonuçlarımızın genellenmemesi daha uygun olabilir.  Bu hususta, oosit matürasyon aresti ile karşılaşılan her olgunun literatürde yer almasının, yöntemler başarısız olsa dahi, uzun vadede problemin çözümüne yönelik katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.   

Anahtar kelimeler: oosit matürasyon aresti, gonadotropin serbestleştirici hormon agonisti, ikili tetikleme


DUAL TRIGGERING (GNRH AGONIST AND HCG) IN REPEATED TOTAL OOCYTE MATURATION ARREST

Abstract: Maturation arrest of human oocytes might occur at various stages of the cell cycle. A total failure of human oocytes to complete meiosis is rarely observed during assisted conception cycles. We describe here an infertile couple for whom all oocytes failed to mature during their previous in vitro fertilization treatment. Even with the use of dual triggering concept (Triptorelin asetat 0.2 mg plus hCG 5000 IU) oocyte maturation was again arrested at metaphase 1 stage in their next cycle. Since failure to resume meiosis might arise from different etiologies, we cannot conclude that “dual trigger” is not an alternative treatment option for the patients with history of recurrent oocyte maturation arrest.  However, we do believe that our observation will guide future researchers.

Keywords: oocyte maturation arrest, gonadotrophin releasing hormone agonist, dual trigger


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.74515