NADIR BIR OLGU; ANTIKOAGÜLAN TEDAVININ TETIKLEDIĞI SAFRA KESESI KANAMASI – İKTER / A RARE CASE; ANTICOAGULANT THERAPY INDUCED GALLBLADDER HEMORRHAGE-JAUNDICE

Bartu Badak, Güvenç Diner
1.670 626

Öz


Özet: Antikoagülan tedavi, klinik açıdan geniş bir spektrum oluşturan tromboembolik hastalıkların profilaksi ve tedavisinde yaşamsal önem taşıyan, ileri kardiyak cerrahi operasyonlar sonrası kullanımı zorunlu olan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin tromboz veya kanamaya yol açmayacak şekilde planlanması, klinik ve laboratuvar takibinin titizlikle yapılması oldukça önem taşımaktadır. Oral antikoagülanlara bağlı hemobilia (safra kesesi içine kanama) çok nadir görülmektedir. Hemobilia; cerrahi travmayı takiben, karaciğer biyopsisi sonrası, anevrizmalar, extra veya intrahepatik safra yolu tümörleri, safra taşları ve karaciğerin özellikle parazitik ve pyojenik inflamatuar lezyonları nedeniyle oluşabilen safra yollarına doğru olan kanamadır. Bu sunumda aort kapak replasmanı (AVR) ve atrial fibrilasyon (AF) nedeniyle profilaktik olarak warfarin alımına bağlı spontan safra kesesi kanaması gelişen bir olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: warfarin,hemobilia,profilaktik,spontan

 

A RARE CASE; ANTICOAGULANT THERAPY INDUCED GALLBLADDER HEMORRHAGE-JAUNDICE

Abstract: Anticoagulant therapy is a vital method of treatment and prophylaxis of thromboembolic diseases which clinically have a wide spectrum, and essential after cardiac valve surgery. Therefore, it is vital that anticoagulant therapy be planned so that it does not lead to thrombosis or bleeding and clinical and laboratory follow-up should be performed carefully. Gallbladder (GB) hemorrhage (hemobilia) is a rare occurence during standard anticoagulation therapy. Hemobilia is a hemorrhage into the biliary tract that may follow surgical trauma, liver biopsy, aneurysms, extra-intrahepatic tumors of the biliary tract, gallstones, and inflammatory lesions of liver, especially helmintic or pyogenic. In this article, a case, which developed hemobilia caused by requiring warfarin as prophylaxis because of aortic valve replacement (AVR) and atrial fibrillation, was presented.

Key words: Warfarin, hemobilia,prophylactic, spontaneous


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.10844