İLEUSUN NADIR BIR SEBEBI: SAFRA TAŞI İLEUSU / A RARE CAUSE OF ILEUS: GALLSTONE ILEUS

Bartu Badak, Serdar Erkasap, Mustafa Salis
1.892 613

Öz


Özet: Safra taşı ileusu ince barsak obstrüksiyonlarının nadir görülen bir sebebidir.  Mekanik obstrüksiyonların %1-4’ünü oluşturur. Kolelithiazisin nadir görülen bir komplikasyonu olarak kabul edilir. Teşhiste gecikmeden dolayı mortalite ve morbiditesi yüksektir. Bu olgu sunumunda safra taşına bağlı ileus gelişen bir olgunun bilgisayarlı tomografi bulguları ve operasyon süreci sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Safra taşı ileusu,kolelithiazis

 

A RARE CAUSE OF ILEUS: GALLSTONE ILEUS

Abstract: Gallstone ileus is a rare cause of intestinal obstruction. İt’s responsible for about %1-4 of mechanic ileus  .Gallstone ileus is rare complication of cholelithiasis. The mortality and morbidity rate remains high because of delayed diagnosis. İn this case we report a case of ileus due to gallstone  with computerized tomography findings and operation process.

Keywords: Gallstone ileus, cholelithiasis


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.39729