GIDA ALERJİSİNİN MİGREN VE GERİLİM BAŞ AĞRISINDAKİ ROLÜ: GÜNCEL BİR BAKIŞ VE GÖZDEN GEÇİRME /THE ROLE OF FOOD ALLERGY IN MIGRAINE AND TENSION TYPE HEADACHE AT A GLANCE: A REVIEW OF THE LITERATURE

Fatma Nazlı Durmaz
2.082 638

Öz


Özet: Gıdalara karşı gelişen immunoglobulin G (IgG) tipi antikorların kronik inflamasyona yol açarak irritabl barsak sendromu, obezite gibi bir çok hastalığın patojenezinde rol oynadığı bir süredir bilinmektedir. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı benzer şekilde IgG tipi geç başlangıçlı kronik inflamatuar yanıtın ağrı ve diğer semptomların oluşumunda rol aldığının saptandığı, ancak bunun nedeninin tam olarak anlaşılamadığı, çok sık saptanan hastalıklardır. Yakın zamanda spesifik gıdaların uzun süre küçük miktarlarda tekrarlayan alımından sonra geç başlangıçlı IgG tipi inflamasyona yol açtığı ve bu hastalarda vazodilastayona yol açan mediatörlerin miktarlarının arttığı gösterilmiştir. Üstelik bu durum baş ağrısı atakları sırasında belirginleşmektedir. Konuyla ilgili en önemli gelişme, özellikle migrenli ve gerilim tipi baş ağrılı hastalarda IgG tipi antikor gelişmiş olan gıdaların diyetten çıkarılması sonucu atak sıklıklarında %70’e varan azalmanın saptanmış olmasıdır. Bu derlemede IgG tipi gıda alerjisi tanımlanmış ve gerilim tipi baş ağrısı ve migrendeki rolü tartışılarak konu ile ilgili güncel araştırmalar özetlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: IgG tipi gıda alerjisi, Baş ağrısı, Migren, Gerilim tipi baş ağrısı 

 

THE ROLE OF FOOD ALLERGY IN MIGRAINE AND TENSION TYPE HEADACHE AT A GLANCE: A REVIEW OF THE LITERATURE

Abstract: The role of immunoglobulin G mediated chronic inflammation against foods (also in the pathophysiology of many diseases such as irritable bowel syndrome and obesity has been researched for a while. Similarly, in common diseases like tension type headache and migraine, immunoglobulin G mediated late onset chronic inflammation against foods is shown to be associated with pain and other symptoms, however the pathophysiology is not fully understood. Some of the studies suggest that migraine and tension type headache share a common pathophysiological process with tension type headache being a less severe form of migraine. Being exposed to little amounts of specific foods repeatedly cause immunoglobulin G mediated late onset inflammation and, also it is shown that the amount of mediators causing vasodilatation are increased in patients especially during the headache attack. A few recent studies about migraine and tension type headache has been showed that eliminating foods -against which the patient has immunoglobulin G antibodies- from the patient’s diet decreased headache attacks up to 70% percent which is considered to be the most important progress in this field. The review summarizes the definition of mediated food allergy and its role in tension type headache and migraine headaches consistent with the current literature. 

Keywords: IgG mediated food allergy, Headache, Migraine, Tension type headache


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.09004