DAPSONE INDUCED APLASTIC ANEMIA

Hava Üsküdar Teke, Çiğdem Karakükçü, Hediye Uğur, Salih Tokmak, Ali Ünal
1.629 549

Öz


Abstract: Dapsone is a sulfone antibiotic, which has anti-inflammatory and anti-bacterial effects and used in leprosy, intractable skin lesions, rheumatologic diseases like systemic lupus erythematosus and Pneumocystis jiroveci prophylaxis. Aplastic anemia is an uncommon adverse hematologic effect in patients treated with dapsone. We present a 59 years old female patient which developed aplastic anemia, direct coombs positively and methemoglobinemia because of dapsone. Before starting dapsone treatment, side effect profile must be discussed thoroughly; periodic CBC must be performed before and after the treatment, even without any patient complaints.

Key words: Dapsone, aplastic anemia, hemolysis

 

Özet: Dapsone, romatolojik hastalıklardan sistemik lupus eritematozis ve Pneumocystis jiroveci proflaksisi ile lepra ve inatçı cilt lezyonlarında kullanılan, anti-inflamatuvar ve antibakteriyel özelliklere sahip bir sülfon antibiyotiktir. Aplastik anemi, dapsonla tedavi edilen hastalarda nadir görülen hematolojik bir yan etkidir. Bu yazıda dapsona bağlı aplastik anemi, direkt coombs pozitifliği ve methemoglobinemi gelişen 59 yaşındaki kadın hastayı sunduk. Dapson başlamadan önce ilacın yan etkileri dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeli, ilacı başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak tam kan sayımı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dapson, aplastik anemi, hemoliz

 

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.40882