Cilt 38 (2016)

OSMANGAZİ TIP DERGİSİ

İçindekiler

DERLEMELER / REVIEWS

ÇOCUKLARDA İNTRAKARDİYAK TÜMÖRLER: BİR OLGU EŞLİĞİNDE GÖZDEN GEÇİRME / PEDIATRIC INTRACARDIAC TUMORS: A REVIEW WITH A CASE PDF
Pelin Köşger, Birsen Uçar, Ali Yıldırım, Zübeyir Kılıç
MikroRNA’lar ve OSTEOARTRİT / MicroRNAs and OSTEOARTHRITIS PDF
Ahu Soyocak, Merih Özgen, Hülyam Kurt, Didem Turgut Coşan, İrfan Değirmenci, Hasan Veysi Güneş
PSÖRİATİK ARTRİT TEDAVİSİ: 2015 GÜNCELLEME / PSORIATIC ARTHRITIS TREATMENT: 2015 UPDATE PDF
Döndü Üsküdar Cansu, Cengiz Korkmaz
ÇOCUK VE ADOLESANLARDA HASHİMOTO TİROİDİTİ / HASHIMOTO THYROIDITIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS PDF
Çiğdem Binay, Enver Şimşek
EMPATİ: TANIMI VE ÖNEMİ / EMPATHY: DEFINITION AND ITS IMPORTANCE PDF
Elif Gökçe Ersoy, Ferdi Köşger
DUYGUSAL İHMAL, İSTİSMAR VE ÇOCUK HEKİMİNİN ROLÜ / EMOTIONAL ABUSE, NEGLECT AND THE ROLE OF PEDIATRICIAN PDF
Meltem Dinleyici, Figen Şahin Dağlı
GIDA ALERJİSİNİN MİGREN VE GERİLİM BAŞ AĞRISINDAKİ ROLÜ: GÜNCEL BİR BAKIŞ VE GÖZDEN GEÇİRME /THE ROLE OF FOOD ALLERGY IN MIGRAINE AND TENSION TYPE HEADACHE AT A GLANCE: A REVIEW OF THE LITERATURE PDF
Fatma Nazlı Durmaz
NADİR BİR LENFOPROLİFERATİF HASTALIK: CASTLEMAN HASTALIĞI / A RARE LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASE: CASTLEMAN DISEASE PDF
Eren Gündüz

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES

İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLARIN TANISINDA İN-HOUSE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF IN-HOUSE POLYMERASE CHAIN REACTION FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTION PDF
Müge Aslan, Yasemin Öz, Filiz Akşit, Meltem Olga Akay
FRONTOLATERAL LARENJEKTOMİNİN ONKOLOJİK YÖNDEN EMNİYETİ VE SONUÇLARIMIZ / ONCOLOGIC SAFETY OF FRONTOLATERAL LARYNGECTOMY AND OUR RESULTS PDF
Özgür Pınarbaşlı, Ercan Kaya, Şükrü Turan, Kezban Gürbüz, Hamdi Çaklı, Erkan Özüdoğru, Armağan İncesulu
DO PATIENTS PREFER MALE OR FEMALE PHYSICIANS/COUNSELORS DURING FAMILY PLANNING, PREGNANCY AND BIRTH PROCESS? A SAMPLE FROM TURKEY PDF
Nurdan Kirimlioglu, Ömur Saylıgil
ÇOCUKLARDA STATUS EPİLEPTİKUS; BİR 3. BASAMAK HASTANESİ VERİLERİ / STATUS EPILEPTICUS IN CHILDREN: DATA FROM A TERTIARY HOSPITAL PDF
Kürşat Bora Çarman, Eylem Kıral, Coşkun Yarar, Sibel Laçinel Gürlevik, Sabiha Şahin, Ener Çağrı Dinleyici
DİZ OSTEOARTRİT HASTALARININ EVRELERİNE GÖRE NÜKLEAR FAKTÖR KAPPA B (NF-ΚB) AKTİVİTESİ / NUCLEAR FACTOR KAPPA B (NF-κB) ACTIVITY ACCORDING TO GRADE OF KNEE OSTEOARTHRITIS PATIENTS PDF
Ahu Soyocak, Hülyam Kurt, Merih Özgen, Didem Turgut Coşan, İrfan Değirmenci, Ertuğrul Çolak, Hasan Veysi Güneş
İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN DEPRESYON, EŞİKALTI DEPRESYON VE İYİLİK DÖNEMLERİNİN NÖROPSİKOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI / A NEUROPSYCHOLOGICAL COMPARISON OF PATIENTS DIAGNOSED AS BIPOLAR DISORDER IN DEPRESSION, SUBTHESHOLD DEPRESSION PDF
Yasemin Kılıç Temur, Gülcan Güleç, Özlem Akarsu, Çınar Yenilmez
İKİ SANTİMETREDEN KÜÇÜK PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARININ FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOPİ İLE TEDAVİSİ / TREATMENT OF PROXIMAL URETER STONES LESS THAN TWO CENTIMETERS WITH FLEXIBLE URETERENOSCOPY PDF
Burak Elmaağaç, Barbaros Başeskioğlu, Aydın Yenilmez, Ali Ülgen
LENFOMALI HASTALARDA AKCİĞER TUTULUMU VE AKCİĞER TUTULUMUNUN PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ / LUNG INVOLVEMENT AND THE RELATIONSHIP WITH PROGNOSIS IN PATIENT WITH LYMPHOMA: A SINGLE CENTER EXPERIENCE PDF
Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Cengiz Bal, İlknur Ak Sivrikoz, Olga Meltem Akay
MULTİPLE MYELOMA, FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN TESTİ YALANCI POZİTİFLİĞİNE NEDEN OLABİLİR Mİ? /DOES MULTIPLE MYELOMA CAUSE FALSE POSITIVE RESULTS OF THE ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ASSAY IN FEBRILE NEUTROPENIC PATIENTS? PDF
Müge Aslan, Yasemin Öz, Filiz Akşit, Meltem Olga Akay, Ferhat Gürkan Aslan
HEMODİYALİZ YAPILAN KRONİK BÖBREK HASTALARINDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / THE EVALUATION BEHAVIOURS FOR HEALTHY LIFE STYLE IN HEMODIALYSIS PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE PDF
Ayse Özkaraman, Güler Balcı Alparslan, Burcu Babadağ, Serap Gökçe, Handan Gölgeli, Özlem Derin, Muzaffer Bilgin
DÂHİLİYE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARIN ÇOK YÖNLÜ FONKSİYONEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE BESLENME DURUMLARININ İRDELENMESİ /THE MULTIPLE FUNCTIONAL AND NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF GERIATRIC OUTPATIENT IN THE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT PDF
Tuba Erdoğan, Hasan Tunca
LARYNGEAL CANCER: RADIOLOGICAL STAGING BY MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY AND PATHOLOGICAL CORRELATION PDF
Şahinde Atlanoğlu, Melek Kezban Gürbüz, Mustafa Açıkalın, Baki Adapınar, Erkan Özüdoğru
SELENYUM SİKLOFOSFAMİD NEDENLİ HEPATOTOKSİSİTEYİ İYİLEŞTİREBİLİR / SELENIUM AMELIORATES CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED HEPATOTOXICITY PDF
Adnan Ayhancı, Özge Acar, Varol Şahintürk, Sibel Güneş, İlknur Kulcanay Şahin, Ahmet Musmul, Sema Uslu
TEK BEYİN METASTAZLI HASTALARDA TÜM BEYİN VE SİMÜLTANE ENTEGRE BOOST RADYOTERAPİSİ / WHOLE BRAIN RADIOTHERAPY (WBRT) WITH SIMULTANEOUS INTEGRATED BOOST (SIB) IN PATIENTS WITH SINGLE BRAIN METASTASIS PDF
Alaattin Özen, Melek Akçay, Suzan Şanlısoy, Evrim Metcalfe, Durmuş Etiz
KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE GREFT BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS INFLUENCING GRAFT SUCCESS IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY PDF
Tuğba Öktemer, Yusuf Kemaloğlu, Suat Özbilen, Hakan Tutar
KOLOREKTAL KANSERLERİN EVRELEMESİNDE F-18 FDG PET/BT’NİN YERİ / THE ROLE OF F-18 FDG PET/CT IN STAGING OF COLORECTAL CANCERS
İnci Uslu Biner, İlknur Ak Sivrikoz, Enver İhtiyar, Zeki Üstüner, Fezan Mutlu
GÜNEYDOĞU BÖLGESİNDE ERİŞKİNLERDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ / VITAMIN D DEFICIENCY IN ADULT RESIDENTS OF SOUTHERN TURKEY PDF
Bengür Taşkıran, Güven Barış Cansu
STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARIN BÖBREK DOKUSUNDA SİLİBINİN’IN HIF-1 ALFA VE TLR 2 GENLERİNİN MRNA DÜZEYLERİNE ETKİSİ / EFFECT OF SILIBININ ON MRNA LEVELS OF HIF-1 ALPHA AND TLR 2 GENES IN KIDNEY OF STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS
Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik, İbrahim Onaran, Dilek Bayram
ENDOKRİNOLOJİ PRATİĞİNDE SEREBRAL KALSİFİKASYON / CEREBRAL CALCIFICATION IN GENERAL ENDOCRINE PRACTICE PDF
Güven Barış Cansu, Bengür Taşkıran, Eylem Bahadır
KORONER ARTER HASTALIĞI TANISI OLANLARDA GRİP AŞISI YAPTIRMA ORANLARI / FLU VACINNATION RATES IN THE PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND MOTIVATION PDF
Hüseyin Balcıoğlu, Taner Ulus, Yunus Emre Sarı, Uğur Bilge, İlhami Ünlüoğlu
MARAŞ OTUNUN AĞIZ İÇİ MUKOZA TABAKASINA ETKİLERİ
Bakıt Sultanulı Begaliyev, İbrahim Ağaoğlu Işıkov
ŞİZOFRENİ HASTASI OLAN HASTA YAKINLARININ ŞİZOFRENİYE İLİŞKİN TUTUMLARI / THE ATTITUDES OF PATIENT RELATIVES TOWARDS SCHIZOPHRENIA
Gülgün Durat, Gümrah Duygu Atmaca, Hatice Aydemir Oksal, Hande Cengiz Açıl
KONJENİTAL ANOMALİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FETAL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ / ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES
Elif Gündoğdu, Hasan Yiğit
KADIN DOĞUM KLİNİKLERİNDE YATAN KADINLARIN ERKEK HEMŞİRELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / THE WOMEN’S HOSPITALIZED IN OBSTETRIC/GYNECOLOGIC WARD VIEWS ABOUT MALE NURSES
Eda Cangöl, Seda Cangöl
ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE KUERSETİNİN ETKİSİ / EFFECT OF QUERCETIN ON CCL₄ INDUCED TESTICULAR INJURY IN ADULT MALE RATS
Hatice Emek, Dilek Burukoğlu Dönmez, Cengiz Bayçu, Ahmet Musmul

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

METOKLOPRAMİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT DİSTONİ / ACUTE DYSTONIA DUE TO USE OF METOCLOPRAMIDE PDF
Şeyhmus Kaya, Filiz Baloğlu Kaya, Ahmet Tuğrul Zeytin, Hamit Özçelik, Hacı Mehmet Çalışkan
ORBITA İÇINE UZANAN DUMBBELL (HALTER) DERMOID KIST VE CERRAHI TEDAVISI: OLGU SUNUMU /SURGICAL TREATMENT OF DUMBBELL DERMOID CYST EXTENDING INTO ORBITA: A CASE REPORT PDF
Gönül Güvenç, Ceren Kızmazoğlu, Hasan Emre Aydın, Murat Sayın, Nurullah Yüceer
SCHWANNOMA AND PARAGANGLIOMA: RARE CAUSES OF PANCOAST TUMORS WITH INCREASED FDG UPTAKE ON PET/CT PDF
İnci Uslu Biner, Ebru Tatcı, Ozlem Ozmen, İlke Bursalı
LENFOMA İLİŞKİLİ KRİYOGLOBULİNEMİK VASKÜLİT: NEDEN Mİ SONUÇ MU? / LYMPHOMA ASSOCIATED CRYOGLOBULINEMIC VASCULITIS: IS IT THE REASON OR THE RESULT? PDF
Döndü Üsküdar Cansu, Hava Üsküdar Teke, Cengiz Korkmaz
GNRH AGONİST İLE TETİKLEME SONRASI TÜM EMBRİYOLARIN DONDURULDUĞU OLGUDA SPONTAN KLİNİK GEBELİK / SPONTANEOUS CLINICAL PREGNANCY FOLLOWING GNRH AGONIST TRIGGERING AND FREEZE ALL POLICY PDF
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican, Onur Kadir Ertürk
TEKRARLAYAN OOSİT MATÜRASYON ARESTİNDE İKİLİ (GNRH AGONİSTİ VE HCG) TETİKLEME KULLANILMASI / DUAL TRIGGERING (GNRH AGONIST AND HCG) IN REPEATED TOTAL OOCYTE MATURATION ARREST PDF
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican, Onur Kadir Ertürk
NADIR BIR OLGU; ANTIKOAGÜLAN TEDAVININ TETIKLEDIĞI SAFRA KESESI KANAMASI – İKTER / A RARE CASE; ANTICOAGULANT THERAPY INDUCED GALLBLADDER HEMORRHAGE-JAUNDICE PDF
Bartu Badak, Güvenç Diner
İLEUSUN NADIR BIR SEBEBI: SAFRA TAŞI İLEUSU / A RARE CAUSE OF ILEUS: GALLSTONE ILEUS PDF
Bartu Badak, Serdar Erkasap, Mustafa Salis
YUTULAN YABANCI CISMIN KARACIĞERE MIGRASYONU : OLGU SUNUMU / DIGESTED FOREIGN BODY MIGRATION TO LIVER: CASE REPORT PDF
Bartu Badak, N Fatih Yaşar, Adnan Şahin
REKTUMDA NADİR BİR TÜMÖR: PRİMER LENFOBLASTİK LENFOMA BT BULGULARI /RARE TUMOUR IN RECTUM: PRIMARY LENFOBLASTIC LYMPHOMA CT FINDINGS PDF
Şahinde Atlanoğlu
PARATİROİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU /PARATHYROID CARCINOMA: A CASE REPORT
Mustafa Salış, Bartu Badak, Tarık Çağa
BENİGN STRİKTÜR NEDENİYLE PEŞPEŞE STENTLEME SONRASI GELİŞEN SPONTAN KOLEDOK PERFORASYONU: BİR OLGU SUNUMU / SPONTANEOUS COMMON BILE DUCT PERFORATION FOLLOWING SERIAL STENT PLACEMENT DUE TO BENIGN STRICTURE: A CASE REPORT
Bartu Badak, Necdet Fatih Yaşar, Adnan Şahin, Mustafa Başpınar, Mustafa Ufuk Uylaş
A Rare Side Effect Of Hydroxycholoroqine: Acute Generalised Exanthematous Pustulosıs
Nazife Sule Yaşar Bilge, Tuba Erdoğan
ERİŞKİN HASTADA BİLİNÇLİ OLARAK YABANCI CİSİM YUTULMASI: OLGU SUNUMU / SWALLOWING FOREIGN BODY CONSCIOUSLY IN AN ADULT PATIENT: CASE REPORT
Bartu Badak
SİTRÜLİNEMİ HASTASINDA MECKEL DİVERTİKÜL PERFORASYONU: OLGU SUNUMU / MECKEL DIVERTICULUM PERFORATION IN A CITRULINNEMIA PATIENT: CASE REPORT
Bartu Badak, Fatih Yaşar, Enver İhtiyar
DAPSONE INDUCED APLASTIC ANEMIA PDF
Hava Üsküdar Teke, Çiğdem Karakükçü, Hediye Uğur, Salih Tokmak, Ali Ünal
ERİŞKİN BİR HASTADA İLEAL POLİBE SEKONDER İLEOİLEAL İNVAJİNASYON: OLGU SUNUMU / ILEOILEAL INTUSSUSCEPTION SECONDARY TO A ILEAL POLIP IN AN ADULT PATIENT: CASE REPORT
Bartu Badak
SALMONELLA VE DALAK ABSESİ: OLGU SUNUMU / SALMONELLA AND SPLENIC ABSCESS: CASE REPORT
Bartu Badak
EBSTEİN ANOMALİLİ ERİŞKİN HASTADA CARPENTİER TİPİ KAPAK TAMİRİ İLE BAŞARILI 1+½ VENTRİKÜL TAMİRİ / SUCCESSFUL 1+½ VENTRICLE REPAIR USING CARPENTIER TYPE VALVE RECONSTRUCTION IN AN ADULT PATIENT WITH EBSTEIN’S ANOMALY
Buğra Harmandar

EDİTÖRE MEKTUPLAR / LETTERS TO THE EDITOR

KUTANÖZ ÜLSERLER İLE SEYREDEN AKUT METOTREKSAT TOKSİSİTESİ / ACUTE METHOTREXATE TOXICITY PRESENTING WITH CUTANEOUS ULCERATIONS PDF
Bahadır Yıldız, Hilal Kaya Erdoğan, Işıl Bulur, Abdurrahman Aslan, Zeynep Nurhan Saraçoğlu
GIANT SCALP MELANOMA
Emine Böyük

KLİNİK TIPTA ÖZGÜN GÖRÜNTÜLER / ORIGINAL IMAGES IN CLINICAL MEDICINE

A RARE CAUSE OF NEUTROPENIA: AN ILLUSION (EDTA-INDUCED PSEUDO-NEUTROPENIA) PDF
Hava Uskudar Teke, Sumeyye Türk, Bülent Yıldız, Gökhan Temiz
HOW TO RESECT A MEDIASTINAL PARATHYROID ADENOMA PDF
Bartu Badak, Necdet Fatih Yaşar


ISSN: 1305-4953