Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 36, Sayı 2 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ A Giant Mobile Mass in the Left Ventricle Ayrıntılar   PDF
Cengiz OVALI, Hüseyin Uğur YAZICI
 
Cilt 36, Sayı 2 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ A Giant Right Atrium Ayrıntılar   PDF
Cengiz Ovali, Hüseyin Uğur YAZICI
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ A RARE CAUSE OF NEUTROPENIA: AN ILLUSION (EDTA-INDUCED PSEUDO-NEUTROPENIA) Ayrıntılar   PDF
Hava Uskudar Teke, Sumeyye Türk, Bülent Yıldız, Gökhan Temiz
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ A Rare Side Effect Of Hydroxycholoroqine: Acute Generalised Exanthematous Pustulosıs Öz
Nazife Sule Yaşar Bilge, Tuba Erdoğan
 
Cilt 36, Sayı 1 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ A Rarely Seen Hyperflexion Deformity of the Distal İnterphalangeal Joints as a Consequence of Partially Lacerated Superficial Flexor Tendons in the Palmar Region Öz   PDF
Atacan Emre KOCMAN, Cuneyd GUNAY, Aydan Ayse KOSE, Cengiz CETIN
 
Cilt 36, Sayı 3 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Abdominal Kitle ile Başvuran Imperfore Himen Olgusu Öz   PDF
Omer Faruk DOGAN, Metin SENTURK, Samet ASLAN, Tufan OGE, Yunus AYDIN
 
Cilt 36, Sayı 2 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Abdominal Pain due to Primary Malignant Melanoma of the Small Intestine Öz   PDF
Tuncer TEMEL, Pinar YILDIZ, Aysegul OZAKYOL
 
Cilt 36, Sayı 2 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Acil Serviste Renal Kolik Öntanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri Öz   PDF
Filiz Baloğlu KAYA, Arif Alper CEVİK, Nurdan ACAR, Seyhmus KAYA, Tugrul ZEYTIN
 
Cilt 37, Sayı 3 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ AFET LOJİSTİĞİ / DISASTER LOGISTICS Öz   PDF
Muhammed Fatih Önsüz, Burcu Işıktekin Atalay
 
Cilt 35, Sayı 3 (2013): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Akut Hepatit Nedeniyle Tanı Konulan Peripartum Kardiyomyopati Öz   PDF
Tuncer TEMEL
 
Cilt 36, Sayı 1 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Aplazia Kutis Konjenita'lı Olguların Değerlendirilmesi ve İzlemi Öz   PDF
Barsan KAYA, Neslihan TEKIN, Arif AKSIT
 
Cilt 37, Sayı 3 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ASSESSMENT OF CHRONIC PELVİC PAIN AND QUALITY OF LIFE AMONG WOMEN OF CHILDBEARING AGE Öz   PDF
Kevser özdemir, Nebahat Özerdoğan, Alaettin Ünsal
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS BAĞIMLILIK VE UYARICI MADDELER / ADDICTION AND STIMULANT DRUGS Öz   PDF
Fatma Sultan Kılıç
 
Cilt 37, Sayı 1 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM ZEMİNİNDE GELİŞEN MİYAZİS OLGUSU / A CASE OF MYIASIS WHICH DEVELOPED UNDERLYING BASAL CELL CARCINOMA Öz   PDF
Hilal Kaya Erdogan, Isil Bulur, Zeynep Nurhan Saraçoğlu, Tekden Karapınar, Nihal Doğan, Deniz Arık
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ BENİGN STRİKTÜR NEDENİYLE PEŞPEŞE STENTLEME SONRASI GELİŞEN SPONTAN KOLEDOK PERFORASYONU: BİR OLGU SUNUMU / SPONTANEOUS COMMON BILE DUCT PERFORATION FOLLOWING SERIAL STENT PLACEMENT DUE TO BENIGN STRICTURE: A CASE REPORT Öz
Bartu Badak, Necdet Fatih Yaşar, Adnan Şahin, Mustafa Başpınar, Mustafa Ufuk Uylaş
 
Cilt 36, Sayı 3 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomda Fuhrman Derecesinin Tekrarlanabilirliğinin ve Prognostik Kullanımının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ata OZEN, Emine Dundar KASAPOGLU, Mustafa Fuat ACIKALIN, Cavit CAN
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS BEYİN FARKINDALIĞI HAFTASI NEDİR? / WHAT IS BRAIN AWARENESS WEEK? Ayrıntılar   PDF
Ferhan Esen
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS BEYİN SAĞLIĞINDA BESLENMENİN ETKİSİ / THE EFFECT OF THE NUTRITION ON THE BRAIN HEALTH Öz   PDF
Pınar Yıldız, Ömer Dönderici
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS BEYİN VE BİLİNÇ EVRİMİ / EVOLUTION OF THE BRAIN AND CONSCIOUSNESS Öz   PDF
Erhan Coşan
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS BEYNİMİZİ ZİNDE TUTMAK / KEEPING YOUR BRAIN FIT Öz   PDF
Emre Esen
 
Cilt 35, Sayı 3 (2013): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Bladder Paraganglioma: A Rare Tumor of the Urinary Tract Öz   PDF
İyimser URE, Serhat GUROCAK, İpek Isık GONUL, Ugur COSKUN, Sinan OZEN
 
Cilt 37, Sayı 2 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ CHARLES AMBROİSE BERNARD’IN (1808-1844) KAPLICA RİSALESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION ON PAMPLET OF HOT SPRING OF CHARLES AMBROISE BERNARD (1808-1844) Öz   PDF
Hülya Öztürk
 
Cilt 37, Sayı 2 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ CIDDI DEMIR EKSIKLIĞI ANEMISININ EŞLIK ETTIĞI HIRSCHSPRUNG HASTALIĞI / SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH HIRSCHSPRUNG’S DISEASE Öz   PDF
Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Ayşe Bozkurt Turhan, Mehmet Sürhan Arda, Özcan Bör
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA HASHİMOTO TİROİDİTİ / HASHIMOTO THYROIDITIS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS Öz   PDF
Çiğdem Binay, Enver Şimşek
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ÇOCUKLARDA İNTRAKARDİYAK TÜMÖRLER: BİR OLGU EŞLİĞİNDE GÖZDEN GEÇİRME / PEDIATRIC INTRACARDIAC TUMORS: A REVIEW WITH A CASE Öz   PDF
Pelin Köşger, Birsen Uçar, Ali Yıldırım, Zübeyir Kılıç
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS ÇOCUKLARDA NORMAL NÖROMOTOR GELİŞME / NORMAL NEUROMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN Öz   PDF
Kürşat Bora Çarman
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ÇOCUKLARDA STATUS EPİLEPTİKUS; BİR 3. BASAMAK HASTANESİ VERİLERİ / STATUS EPILEPTICUS IN CHILDREN: DATA FROM A TERTIARY HOSPITAL Öz   PDF
Kürşat Bora Çarman, Eylem Kıral, Coşkun Yarar, Sibel Laçinel Gürlevik, Sabiha Şahin, Ener Çağrı Dinleyici
 
Cilt 37, Sayı 1 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI: TANI VE TEDAVİ / URINARY SYSTEM STONE DISEASE IN CHILDREN: DIAGNOSIS AND TREATMENT Öz   PDF
Nuran Çetin, Nadide Melike Sav, Bilal Yildiz
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS COMMON CAROTID ARTERY DISSECTION AND ANASTOMOSIS TECHNIQUES ON THE RAT (END TO END ANASTOMOSIS) Öz   PDF
Hilmi Özden, Hakan Ay, Gül Güven, Sibel Canbaz Kabayıç
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ DÂHİLİYE POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARIN ÇOK YÖNLÜ FONKSİYONEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE BESLENME DURUMLARININ İRDELENMESİ /THE MULTIPLE FUNCTIONAL AND NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF GERIATRIC OUTPATIENT IN THE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT Öz   PDF
Tuba Erdoğan, Hasan Tunca
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ DAPSONE INDUCED APLASTIC ANEMIA Öz   PDF
Hava Üsküdar Teke, Çiğdem Karakükçü, Hediye Uğur, Salih Tokmak, Ali Ünal
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ DİZ OSTEOARTRİT HASTALARININ EVRELERİNE GÖRE NÜKLEAR FAKTÖR KAPPA B (NF-ΚB) AKTİVİTESİ / NUCLEAR FACTOR KAPPA B (NF-κB) ACTIVITY ACCORDING TO GRADE OF KNEE OSTEOARTHRITIS PATIENTS Öz   PDF
Ahu Soyocak, Hülyam Kurt, Merih Özgen, Didem Turgut Coşan, İrfan Değirmenci, Ertuğrul Çolak, Hasan Veysi Güneş
 
Cilt 36, Sayı 2 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ DNA Metiltransferaz-3b ve Metil Bağlayan Bölge Proteini-1’i Hedefleyen Mirna Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi Öz   PDF
Cansu OZBAYER, İrfan DEGIRMENCI, Derya USTUNER, Guntulu AK, Faruk SAYDAM, Ertugrul COLAK, Hasan Veysi GUNES, Muzaffer METINTAS
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ DO PATIENTS PREFER MALE OR FEMALE PHYSICIANS/COUNSELORS DURING FAMILY PLANNING, PREGNANCY AND BIRTH PROCESS? A SAMPLE FROM TURKEY Öz   PDF
Nurdan Kirimlioglu, Ömur Saylıgil
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ DUYGUSAL İHMAL, İSTİSMAR VE ÇOCUK HEKİMİNİN ROLÜ / EMOTIONAL ABUSE, NEGLECT AND THE ROLE OF PEDIATRICIAN Öz   PDF
Meltem Dinleyici, Figen Şahin Dağlı
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ EBSTEİN ANOMALİLİ ERİŞKİN HASTADA CARPENTİER TİPİ KAPAK TAMİRİ İLE BAŞARILI 1+½ VENTRİKÜL TAMİRİ / SUCCESSFUL 1+½ VENTRICLE REPAIR USING CARPENTIER TYPE VALVE RECONSTRUCTION IN AN ADULT PATIENT WITH EBSTEIN’S ANOMALY Öz
Buğra Harmandar
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ EMPATİ: TANIMI VE ÖNEMİ / EMPATHY: DEFINITION AND ITS IMPORTANCE Öz   PDF
Elif Gökçe Ersoy, Ferdi Köşger
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ENDOKRİNOLOJİ PRATİĞİNDE SEREBRAL KALSİFİKASYON / CEREBRAL CALCIFICATION IN GENERAL ENDOCRINE PRACTICE Öz   PDF
Güven Barış Cansu, Bengür Taşkıran, Eylem Bahadır
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS EPİLEPSİ / EPILEPSY Öz   PDF
Gönül Akdağ, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ERİŞKİN BİR HASTADA İLEAL POLİBE SEKONDER İLEOİLEAL İNVAJİNASYON: OLGU SUNUMU / ILEOILEAL INTUSSUSCEPTION SECONDARY TO A ILEAL POLIP IN AN ADULT PATIENT: CASE REPORT Öz
Bartu Badak
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE KUERSETİNİN ETKİSİ / EFFECT OF QUERCETIN ON CCL₄ INDUCED TESTICULAR INJURY IN ADULT MALE RATS Öz
Hatice Emek, Dilek Burukoğlu Dönmez, Cengiz Bayçu, Ahmet Musmul
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ERİŞKİN HASTADA BİLİNÇLİ OLARAK YABANCI CİSİM YUTULMASI: OLGU SUNUMU / SWALLOWING FOREIGN BODY CONSCIOUSLY IN AN ADULT PATIENT: CASE REPORT Öz
Bartu Badak
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ FRONTOLATERAL LARENJEKTOMİNİN ONKOLOJİK YÖNDEN EMNİYETİ VE SONUÇLARIMIZ / ONCOLOGIC SAFETY OF FRONTOLATERAL LARYNGECTOMY AND OUR RESULTS Öz   PDF
Özgür Pınarbaşlı, Ercan Kaya, Şükrü Turan, Kezban Gürbüz, Hamdi Çaklı, Erkan Özüdoğru, Armağan İncesulu
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ GIANT SCALP MELANOMA Ayrıntılar
Emine Böyük
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ GIDA ALERJİSİNİN MİGREN VE GERİLİM BAŞ AĞRISINDAKİ ROLÜ: GÜNCEL BİR BAKIŞ VE GÖZDEN GEÇİRME /THE ROLE OF FOOD ALLERGY IN MIGRAINE AND TENSION TYPE HEADACHE AT A GLANCE: A REVIEW OF THE LITERATURE Öz   PDF
Fatma Nazlı Durmaz
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ GNRH AGONİST İLE TETİKLEME SONRASI TÜM EMBRİYOLARIN DONDURULDUĞU OLGUDA SPONTAN KLİNİK GEBELİK / SPONTANEOUS CLINICAL PREGNANCY FOLLOWING GNRH AGONIST TRIGGERING AND FREEZE ALL POLICY Öz   PDF
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican, Onur Kadir Ertürk
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ GÜNEYDOĞU BÖLGESİNDE ERİŞKİNLERDE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ / VITAMIN D DEFICIENCY IN ADULT RESIDENTS OF SOUTHERN TURKEY Öz   PDF
Bengür Taşkıran, Güven Barış Cansu
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ HEMODİYALİZ YAPILAN KRONİK BÖBREK HASTALARINDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / THE EVALUATION BEHAVIOURS FOR HEALTHY LIFE STYLE IN HEMODIALYSIS PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE Öz   PDF
Ayse Özkaraman, Güler Balcı Alparslan, Burcu Babadağ, Serap Gökçe, Handan Gölgeli, Özlem Derin, Muzaffer Bilgin
 
Cilt 37, Sayı 2 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ HİDRONEFROZ OLMADAN POST RENAL AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ / POST RENAL ACUTE KIDNEY FAILURE WITHOUT HYDRONEPHROSIS Öz   PDF
İlter Bozacı, Garip Şahin, Aydın Yenilmez
 
Cilt 37, Sayı 2 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ HOW DOES QUERCETIN AND TAMOXIFEN AFFECT THE APOPTOSIS OF COLON CANCER CELLS? Öz   PDF
Didem Turgut Coşan, Ahu Soyocak, Ayşe Başaran, İrfan Değirmenci, Hasan Veysi Güneş, Cengiz Bal
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ HOW TO RESECT A MEDIASTINAL PARATHYROID ADENOMA Ayrıntılar   PDF
Bartu Badak, Necdet Fatih Yaşar
 
Cilt 35, Sayı 3 (2013): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Hyperbaric Oxygen Experience on Treatment of the Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of Jaw (Bronj): Case Report of a Metastatic Breast Cancer Patient Öz   PDF
Evrim BAYMAN, Nilufer BICAKCI, Evin Koc GULEN
 
Cilt 35, Sayı 3 (2013): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ İç Hastalıkları Pratiğinde Çölyak Hastalığı: Olgu Sunumu Öz   PDF
Pinar YILDIZ, Tuncer TEMEL, Ozgul PASAOGLU
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ İKİ SANTİMETREDEN KÜÇÜK PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARININ FLEKSİBLE ÜRETERORENOSKOPİ İLE TEDAVİSİ / TREATMENT OF PROXIMAL URETER STONES LESS THAN TWO CENTIMETERS WITH FLEXIBLE URETERENOSCOPY Öz   PDF
Burak Elmaağaç, Barbaros Başeskioğlu, Aydın Yenilmez, Ali Ülgen
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN DEPRESYON, EŞİKALTI DEPRESYON VE İYİLİK DÖNEMLERİNİN NÖROPSİKOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI / A NEUROPSYCHOLOGICAL COMPARISON OF PATIENTS DIAGNOSED AS BIPOLAR DISORDER IN DEPRESSION, SUBTHESHOLD DEPRESSION Öz   PDF
Yasemin Kılıç Temur, Gülcan Güleç, Özlem Akarsu, Çınar Yenilmez
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ İLEUSUN NADIR BIR SEBEBI: SAFRA TAŞI İLEUSU / A RARE CAUSE OF ILEUS: GALLSTONE ILEUS Öz   PDF
Bartu Badak, Serdar Erkasap, Mustafa Salis
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLARIN TANISINDA İN-HOUSE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATION OF IN-HOUSE POLYMERASE CHAIN REACTION FOR DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTION Öz   PDF
Müge Aslan, Yasemin Öz, Filiz Akşit, Meltem Olga Akay
 
Cilt 37, Sayı 3 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ IS EVERY RESPIRATORY FAILURE A MYASTHENIC CRISIS? Öz   PDF
Engin Özakın, Atilla Özcan Özdemir, Ebubekir Aslan, Nurdan Acar, Filiz Baloğlu Kaya
 
Cilt 37, Sayı 1 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND MANIC SYMPTOMS AMONG CHILDREN WITH EPILEPSY? Öz   PDF
Tülin Fidan, İlknur Ucuz, Hüseyin Tan
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ KADIN DOĞUM KLİNİKLERİNDE YATAN KADINLARIN ERKEK HEMŞİRELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / THE WOMEN’S HOSPITALIZED IN OBSTETRIC/GYNECOLOGIC WARD VIEWS ABOUT MALE NURSES Öz
Eda Cangöl, Seda Cangöl
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS KALİTELİ UYKU VE UYKU BOZUKLUKLARI / QUALITY SLEEP AND SLEEP DISORDERS Öz   PDF
Demet İlhan Algın, Gönül Akdağ, Oğuz Osman Erdinç
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ KOLOREKTAL KANSERLERİN EVRELEMESİNDE F-18 FDG PET/BT’NİN YERİ / THE ROLE OF F-18 FDG PET/CT IN STAGING OF COLORECTAL CANCERS Öz
İnci Uslu Biner, İlknur Ak Sivrikoz, Enver İhtiyar, Zeki Üstüner, Fezan Mutlu
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ KONJENİTAL ANOMALİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FETAL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ / ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES Öz
Elif Gündoğdu, Hasan Yiğit
 
Cilt 36, Sayı 1 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Konya Bölgesinde Gastroskopi Yapılan Hastalarda Histopatolojik Bulgular ve Helicobacter Pylori Sıklığı Öz   PDF
Huseyin KORKMAZ, Onur KERPIC, Tuncer TEMEL
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ KORONER ARTER HASTALIĞI TANISI OLANLARDA GRİP AŞISI YAPTIRMA ORANLARI / FLU VACINNATION RATES IN THE PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE AND MOTIVATION Öz   PDF
Hüseyin Balcıoğlu, Taner Ulus, Yunus Emre Sarı, Uğur Bilge, İlhami Ünlüoğlu
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE GREFT BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS INFLUENCING GRAFT SUCCESS IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY Öz   PDF
Tuğba Öktemer, Yusuf Kemaloğlu, Suat Özbilen, Hakan Tutar
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ KUTANÖZ ÜLSERLER İLE SEYREDEN AKUT METOTREKSAT TOKSİSİTESİ / ACUTE METHOTREXATE TOXICITY PRESENTING WITH CUTANEOUS ULCERATIONS Ayrıntılar   PDF
Bahadır Yıldız, Hilal Kaya Erdoğan, Işıl Bulur, Abdurrahman Aslan, Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ LARYNGEAL CANCER: RADIOLOGICAL STAGING BY MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY AND PATHOLOGICAL CORRELATION Öz   PDF
Şahinde Atlanoğlu, Melek Kezban Gürbüz, Mustafa Açıkalın, Baki Adapınar, Erkan Özüdoğru
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ LENFOMA İLİŞKİLİ KRİYOGLOBULİNEMİK VASKÜLİT: NEDEN Mİ SONUÇ MU? / LYMPHOMA ASSOCIATED CRYOGLOBULINEMIC VASCULITIS: IS IT THE REASON OR THE RESULT? Öz   PDF
Döndü Üsküdar Cansu, Hava Üsküdar Teke, Cengiz Korkmaz
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ LENFOMALI HASTALARDA AKCİĞER TUTULUMU VE AKCİĞER TUTULUMUNUN PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ / LUNG INVOLVEMENT AND THE RELATIONSHIP WITH PROGNOSIS IN PATIENT WITH LYMPHOMA: A SINGLE CENTER EXPERIENCE Öz   PDF
Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Cengiz Bal, İlknur Ak Sivrikoz, Olga Meltem Akay
 
Cilt 35, Sayı 3 (2013): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Leser-Trelat Sign Without Malignancy in a Geriatric Patient A Case Report Öz   PDF
Pinar YILDIZ, Mehmet SAHIN, Gonca AKDERE
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ MARAŞ OTUNUN AĞIZ İÇİ MUKOZA TABAKASINA ETKİLERİ Öz
Bakıt Sultanulı Begaliyev, İbrahim Ağaoğlu Işıkov
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ METOKLOPRAMİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT DİSTONİ / ACUTE DYSTONIA DUE TO USE OF METOCLOPRAMIDE Öz   PDF
Şeyhmus Kaya, Filiz Baloğlu Kaya, Ahmet Tuğrul Zeytin, Hamit Özçelik, Hacı Mehmet Çalışkan
 
Cilt 37, Sayı 3 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ MEZENŞİMAL KÖK HÜCRE SİTOKİNLERİNİN KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ / THE ADVERSE EFFECTS OF MESENCHYMAL STEM CELL CYTOKINES ON THE CANCER CELLS Öz   PDF
Erhan Şahin, Cengiz Bayçu, Ayşe Tansu Koparal, Dilek Burukoğlu Dönmez, Nuriye Ezgi Bektur
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ MikroRNA’lar ve OSTEOARTRİT / MicroRNAs and OSTEOARTHRITIS Öz   PDF
Ahu Soyocak, Merih Özgen, Hülyam Kurt, Didem Turgut Coşan, İrfan Değirmenci, Hasan Veysi Güneş
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ MULTİPLE MYELOMA, FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN TESTİ YALANCI POZİTİFLİĞİNE NEDEN OLABİLİR Mİ? /DOES MULTIPLE MYELOMA CAUSE FALSE POSITIVE RESULTS OF THE ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ASSAY IN FEBRILE NEUTROPENIC PATIENTS? Öz   PDF
Müge Aslan, Yasemin Öz, Filiz Akşit, Meltem Olga Akay, Ferhat Gürkan Aslan
 
Cilt 36, Sayı 3 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Multiple Myelomada Otolog Periferik Kök Hücre Nakli Sonrası Lenalidomid Deneyimlerimiz Öz   PDF
Neslihan ANDIC, Vildan Özkocaman OZKOCAMAN, Elif Birtas ATESOGLU, Fahir OZKALEMKAS, Ayfer GEDUK, Olga Meltem AKAY
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS MÜZİĞİN BEYNİMİZDEKİ YOLCULUĞU / THE JOURNEY OF MUSIC IN OUR BRAINS Öz   PDF
Şükrü Torun
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ NADİR BİR LENFOPROLİFERATİF HASTALIK: CASTLEMAN HASTALIĞI / A RARE LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASE: CASTLEMAN DISEASE Öz   PDF
Eren Gündüz
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ NADIR BIR OLGU; ANTIKOAGÜLAN TEDAVININ TETIKLEDIĞI SAFRA KESESI KANAMASI – İKTER / A RARE CASE; ANTICOAGULANT THERAPY INDUCED GALLBLADDER HEMORRHAGE-JAUNDICE Öz   PDF
Bartu Badak, Güvenç Diner
 
Cilt 37, Sayı 1 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ NADİR GÖRÜLEN T HÜCRELİ LENFOİD BİR HASTALIK: CD8 (+) T HÜCRELİ PROLENFOSİTİK LÖSEMİ / A RARE T-CELL LYMPHOID DISEASES: CD8 (+) T-CELL PROLYMPHOCYTIC LEUKEMIA Öz   PDF
Hava Üsküdar Teke, Mustafa Karagülle, Deniz Arık, Deniz Gören Şahin, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Beyhan Durak Aras, Olga Meltem Akay
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ORBITA İÇINE UZANAN DUMBBELL (HALTER) DERMOID KIST VE CERRAHI TEDAVISI: OLGU SUNUMU /SURGICAL TREATMENT OF DUMBBELL DERMOID CYST EXTENDING INTO ORBITA: A CASE REPORT Öz   PDF
Gönül Güvenç, Ceren Kızmazoğlu, Hasan Emre Aydın, Murat Sayın, Nurullah Yüceer
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ / SPESIFIC LEARNING DISORDERS Öz   PDF
Bengisu Özçivit Asfuroğlu, Saniye Tülin Fidan
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ PARATİROİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU /PARATHYROID CARCINOMA: A CASE REPORT Öz
Mustafa Salış, Bartu Badak, Tarık Çağa
 
Cilt 36, Sayı 1 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Pediatrik Hastaların Preoperatif Değerlendirmesi Öz   PDF
Cagil VURAL
 
Cilt 36, Sayı 1 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Periferal İntravenöz Kemoterapi Uygulamasına Yönelik Hemşirelik Yönetimi Öz   PDF
Ayse OZKARAMAN, Oznur Usta YESILBAKAN
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS PESTISIT MARUZIYETI VE NÖROPSIKIYATRIK ETKILERI / PESTICIDE EXPOSURE AND NEUROPSYCHIATRIC EFFECTS Öz   PDF
Özkan Özay, Didem Arslantaş
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS PRENATAL STRES MARUZİYETİNİN NÖROBİYOLOJİK ETKİLERİ / NEUROBIOLOGICAL EFFECTS OF PRENATAL STRESS EXPOSURE Öz   PDF
Elif Polat Çorumlu, Emel Ulupınar
 
Cilt 35, Sayı 3 (2013): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Psoriasis Vulgaris Hastalarında Subklinik Ateroskleroz Gelişiminin Karotid Arter Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Isil BULUR, Turgut Tursem TOKMAK, Hilal Kaya ERDOĞAN, Senem SAS, Ozge CEVIKALP
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ PSÖRİATİK ARTRİT TEDAVİSİ: 2015 GÜNCELLEME / PSORIATIC ARTHRITIS TREATMENT: 2015 UPDATE Öz   PDF
Döndü Üsküdar Cansu, Cengiz Korkmaz
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ REKTUMDA NADİR BİR TÜMÖR: PRİMER LENFOBLASTİK LENFOMA BT BULGULARI /RARE TUMOUR IN RECTUM: PRIMARY LENFOBLASTIC LYMPHOMA CT FINDINGS Öz   PDF
Şahinde Atlanoğlu
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ SALMONELLA VE DALAK ABSESİ: OLGU SUNUMU / SALMONELLA AND SPLENIC ABSCESS: CASE REPORT Öz
Bartu Badak
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ SCHWANNOMA AND PARAGANGLIOMA: RARE CAUSES OF PANCOAST TUMORS WITH INCREASED FDG UPTAKE ON PET/CT Öz   PDF
İnci Uslu Biner, Ebru Tatcı, Ozlem Ozmen, İlke Bursalı
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ SELENYUM SİKLOFOSFAMİD NEDENLİ HEPATOTOKSİSİTEYİ İYİLEŞTİREBİLİR / SELENIUM AMELIORATES CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED HEPATOTOXICITY Öz   PDF
Adnan Ayhancı, Özge Acar, Varol Şahintürk, Sibel Güneş, İlknur Kulcanay Şahin, Ahmet Musmul, Sema Uslu
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS SEREBRAL PALSİNİN ERKEN TANISINDA İLKEL REFLEKSLER VE POSTURAL REAKSİYONLAR /PRIMITIVE REFLEXES AND POSTURAL REACTIONS IN THE EARLY DIAGNOSIS OF CEREBRAL PALSY Öz   PDF
Çoşkun Yarar
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ SİTRÜLİNEMİ HASTASINDA MECKEL DİVERTİKÜL PERFORASYONU: OLGU SUNUMU / MECKEL DIVERTICULUM PERFORATION IN A CITRULINNEMIA PATIENT: CASE REPORT Öz
Bartu Badak, Fatih Yaşar, Enver İhtiyar
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ ŞİZOFRENİ HASTASI OLAN HASTA YAKINLARININ ŞİZOFRENİYE İLİŞKİN TUTUMLARI / THE ATTITUDES OF PATIENT RELATIVES TOWARDS SCHIZOPHRENIA Öz
Gülgün Durat, Gümrah Duygu Atmaca, Hatice Aydemir Oksal, Hande Cengiz Açıl
 
Cilt 35, Sayı 3 (2013): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Solid Malignensili Hastalarda Hiperkoagülabilite ve Hiperkoagülabilitenin Tromboelastografi ile Değerlendirilmesi Öz   PDF
Tuncer TEMEL, Zafer GULBAS
 
Cilt 36, Sayı 3 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Some Patients Experience Both Chronic Lymphocytic Leukemia And A Non-Hematologic Malignancy Öz   PDF
Eren GUNDUZ, Neslihan ANDIC, Beyhan Durak ARAS, Olga Meltem AKAY
 
Cilt 36, Sayı 3 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Spinal Anestezide % 0.5 lik Hiperbarik Bupivakaine Eklenen Neostigminin Anestezi Kalitesi, Hemodinami ve Analjezi Üzerine Etkileri Öz   PDF
Harun OZMEN, Sacit GULEC, Belkıs TANRIVERDI
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARIN BÖBREK DOKUSUNDA SİLİBINİN’IN HIF-1 ALFA VE TLR 2 GENLERİNİN MRNA DÜZEYLERİNE ETKİSİ / EFFECT OF SILIBININ ON MRNA LEVELS OF HIF-1 ALPHA AND TLR 2 GENES IN KIDNEY OF STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS Öz
Tuğba Semerci Sevimli, Murat Sevimli, Nurten Özçelik, İbrahim Onaran, Dilek Bayram
 
Cilt 36, Sayı 1 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Tamoksifen Tedavisi Altında Yeni Tanı Diyabet Gelişimi Öz   PDF
Pinar YILDIZ
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ TEK BEYİN METASTAZLI HASTALARDA TÜM BEYİN VE SİMÜLTANE ENTEGRE BOOST RADYOTERAPİSİ / WHOLE BRAIN RADIOTHERAPY (WBRT) WITH SIMULTANEOUS INTEGRATED BOOST (SIB) IN PATIENTS WITH SINGLE BRAIN METASTASIS Öz   PDF
Alaattin Özen, Melek Akçay, Suzan Şanlısoy, Evrim Metcalfe, Durmuş Etiz
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ TEKRARLAYAN OOSİT MATÜRASYON ARESTİNDE İKİLİ (GNRH AGONİSTİ VE HCG) TETİKLEME KULLANILMASI / DUAL TRIGGERING (GNRH AGONIST AND HCG) IN REPEATED TOTAL OOCYTE MATURATION ARREST Öz   PDF
Şafak Olgan, Enver Kerem Dirican, Onur Kadir Ertürk
 
Cilt 37, Sayı 1 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ THE DETECTION OF FRACTAL DIMENSION WITH PROTECTIVE EFFECTS OF LYCOPENE AND CATECHIN CARBON TETRACHLORIDE-TREATED RAT'S LIVER Öz   PDF
Hülyam Kurt, Hilmi Özden, Bünyamin Demir, Mustafa Saltan, Derya Üstüner, Dilek Burukoğlu, Mehmet Cengiz Üstüner, İrfan Değirmenci
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS THE EFFECTS OF CHRONIC GABAPENTIN ADMINISTRATION ON THE INFLAMMATORY RESPONSE IN RATS Öz   PDF
Bilgin Kaygısız, Fatma Sultan Kılıç
 
Cilt 36, Sayı 1 (2014): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ The Effects of Systemic Infusion of Bradykinin on Experimental Peritoneal Fibrosis Öz   PDF
Necdet Fatih YASAR, Onur UYSAL, Mehmet Burak OZTOP, Canan BAYDEMIR, Enver IHTIYAR
 
Cilt 37, Sayı 3 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ VULVA SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMUNDA RADYOTERAPİ SONRASI REKÜRRENS ÖZELLİKLERİ / RECURRENCE PATERNS OF VULVAR SQUAMOUS CELL CARCINOMA FOLLOWED BY RADIOTHERAPY Öz   PDF
Evrim Metcalfe, Durmuş Etiz, Alaaddin Özen, Tufan Öge, Sare Kabukçuoğlu, Sinan Özalp
 
Cilt 37, Sayı 2 (2015): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ WALDENSTRÖM MAKROGLOBULİNEMİLİ HASTALARIMIZIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE PROGNOZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ / CLINICAL CHARACTERISTICS AND PROGNOSIS OF PATIENTS WITH WALDENSTRÖM'S MACROGLOBULINEMIA: SINGLE CENTER EXPERIENCE Öz   PDF
Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Cengiz Bal, Beyhan Durak Aras, Olga Meltem Akay
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS YAŞLANMA VE DERİ / AGING AND SKIN Öz   PDF
Işıl Bulur
 
Cilt 38 (2016): ÖZEL SAYI: BEYİN FARKINDALIĞI / SPECIAL ISSUE: BRAIN AWARENESS YAŞLANMA VE YAŞLILIKLA İLGİLİ NÖROLOJİK HASTALIKLAR / AGING AND SENILITY RELATED NEUROLOGIC DISEASES Öz   PDF
Ahmet Onur Keskin, Gülgün Uncu, Anıl Tanburoğlu, Demet Özbabalık Adapınar
 
Cilt 38 (2016): OSMANGAZİ TIP DERGİSİ YUTULAN YABANCI CISMIN KARACIĞERE MIGRASYONU : OLGU SUNUMU / DIGESTED FOREIGN BODY MIGRATION TO LIVER: CASE REPORT Öz   PDF
Bartu Badak, N Fatih Yaşar, Adnan Şahin
 
Toplam 112 ögeden 1 - 25 arası