Chikungunya Virüsü

Ferhat Gürkan ASLAN, Zeynep Münteha POLAT, Mustafa ALTINDİŞ
1.840 437

Öz


Chikungunya virusu (CHIKV), Chikungunya ateşi adında akut ateşli bir hastalığa neden olan artropod kaynaklı bir alfavirustur. CHIKV enfeksiyonları, coğrafi olarak Afrika, Hindistan ve Güney-Doğu Asya’da görülmektedir. Chikungunya ateşi salgınları 2006 yılından bu yana Hindistan’dan bildirilmektedir. Enfeksiyonun kuluçka dönemi 3-7 gün olup, hastalık ani başlayan yüksek ateş ve eklem ağrısıyla karakterizedir. Diğer bulgular arasında, döküntü, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı-kusma ve kas ağrıları olabilmektedir. Chikungunya virüs izolatlarının, filogenetik analizlerle coğrafi kökene dayalı üç farklı versiyonu belirlenmiştir: İlki; Batı Afrika genotipi, Senegal ve Nijerya'dan izolatların oluşuyordu; ikincisi, Doğu / Orta / Güney Afrika genotiplerinden oluşurken üçüncü grup sadece Asya’dan gelen suşları içeriyordu. Sonuncusu, 2002 yılından günümüze kadar saptanan, 2004 - 2007 yıllarında Hint Okyanusu adaları ve Hint Yarımadası'nı perişan eden son salgının en yaygın etkenidir. Türkiye’de Chikungunya virusunu taşıyan Aedes türü sivrisineklerin mevcudiyeti tahmin edilmektedir. Bu derleme yazısı, ülkemiz klinisyenlerinin, ateş, eklem ağrısı ve döküntü semptomlarıyla gelen bir hastada Chikungunya ateşi tanısını da göz önünde bulundurmaları için uyarıcı nitelikte olacaktır.

Anahtar kelimeler


Chikungunya ateşi; eklem ağrısı, epidemiyoloji

Tam metin:

PDF

Referanslar


Presti AL, Lai A, Cella E, Zehender G, Ciccozzi M. Chikungunya Virus, epidemiology, clinics and phylogenesis: A Review. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2014; 7(12): 925-932.

Thiberville SD, Moyen N, Dupuis-Maguiraga L, Nougairede A, Gould EA, Roques P, de Lamballerie X. Chikungunya Fever: Epidemiology, clinical syndrome, pathogenesis and therapy. Antiviral Research. 2013; 99(3): 345-370.

McSweegan E, Weaver SC, Lecuit M, Frieman M, Morrison TE, Hrynkow S. The global virus network: Challenging chikungunya. Antiviral Research. 2015; 120: 147-152.

Çağlayık DY, Uyar Y, Korukluoğlu G, Ertek M, Ünal S. Ankara’ya Hindistan Yeni Delhi’den gelen bir Chikungunya Ateşi olgusu: Türkiye’nin ilk yurt dışı kaynaklı olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi. Mikrobiyol Bült. 2012; 46(1): 122-128.

Caglioti C, Lalle E, Castilletti C, Carletti F, Capobianchi MR, Bordi L. Chikungunya virus infection: an overview. New Microbiol. 2013; 36(3): 211-227.

Us AD, Ergünay K. Viral Zoonozlar. In: Us AD, Ergünay K (eds) Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji. 2012. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp: 393-425.

Bulaşıcı hastalıklar laboratuvar tanısı için saha rehberi. http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/tani-rehberi/viroloji/UMS-V-MT-16-Chikungunya-atesi.pdf (Last accession: 03.01.2016)

Burt FJ, Rolph MS, Rulli NE, Mahalingam S, Heise MT. Chikungunya: A re-emerging virus. Lancet. 2012; 379: 662-71. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60281-X.

Tsetsarkin KA, Chen R, Sherman MB, Weaver SC. Chikungunya Virus: Evolution and genetic determinants of emergence. Current Opinion in Virology. 2011; 1: 310-317.

Preparedness and response for Chikungunya Virus introduction in the Americas (http://www.cdc.gov/chikungunya/resources/index.html) Last accession: 03.01.2016

Weaver SC, Forrester NL. Chikungunya: Evolutionary history and recent epidemic spread. Antiviral Research. 2015; 120: 32-39.

http://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html (Last accession: 22.07.2015)

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931 (Last accession: 17.07.2015)

Mardekian SK, Roberts AL. Diagnostic options and challenges for Dengue and Chikungunya Viruses. Biomed Res Int. 2015;2015:834371.

Prat CM, Flusin O, Panella A, Tenebray B, Lanciotti R, Leparc-Goffart I. Evaluation of commercially available serologic diagnostic tests for chikungunya virus. Emerg Infect Dis. 2014; 20(12): 2129-32.

https://tnhan.tn.gov/Documents/Chikungunya%20Virus/TDH%20CHIK%20Surveillance%20and%20Response%20Plan%202015.pdf (Last accession: 07.02.2016).