Post Spinal Başağrısı İle Ayırıcı Tanıya Giren Arterivenöz Malformasyonlu Hastamiz

Erol KARAASLAN
1.697 604

Öz


Baş ağrısı spinal anestezi sonrası sık karşılaşılan bir problemdir. Biz burada postspinal baş ağrılı hastamızın ayırıcı tanısını sunmayı amaçladık. Hastamız bilateral varikosel nedeni ile opere edilen genç hasta idi. Preoperatif tespit edilen herhangi bir patolojisi yoktu. Postspinal baş ağrısı olması üzerine tedavi başlandı. Ancak tedaviye cevap vermedi ve ağrı daha yaygın karakter kazandı. Bunun üzerine ayırıcı tanı için MR çekildi ve arteriovenöz malformasyon (AVM) tespit edildi. Hastaya beyin cerrahisi tarafından embolizasyon uygulandı.


Anahtar kelimeler


Postspinal, baş ağrısı, arteriovenöz malformasyon,

Tam metin:

PDF

Referanslar


Evans R W, Armon C, Frohman E M. et al Assessment: prevention of post‐lumbar puncture headache. Neurology. 2000; 55(7):909-914.

Leibold R A, Yealy D M, Coppola M. et al Post‐dural puncture headache: characteristics, management and prevention. Ann Emerg Med. 1993;22(12):1863–1870.

Reid J A, Thorburn J. Headache after spinal anaesthesia. Br J Anaesth. 1991;67(6):674–677.

Pavlin DJ, McDonald JS, Child B. Acute subdural hematoma: an unusual sequela to lumbar puncture. Anesthesiology.1979; 51(4):338-340.

Turnbull D K, Shepherd D B. Post‐dural puncture headache: pathogenesis, prevention and treatment. Br J Anaesth 2003;91(5):718–729.

Barrios Alarcon‐J, Aldrete J‐A, Tapia‐Paragas Relief of post lumbar puncture headache with epidural dextran 40. Regional anaesthesia 1989;14(2):78–80.

Govardhane BT, Jambotkar TC, Magar JS, Tendolkar BA. Meningitis following spinal anesthesia. Med J DY Patil Univ 2015;8:513-514.

Van Beijnum J, van der Worp HB, Schippers HM, van Nieuwenhuizen O, Kappelle LJ, Rinkel GJ. et al. Familial occurrence of brain arteriovenous malformations: a systematic review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007;78(11):1213–1217.

Friedlander RM. Clinical practice. Arteriovenous malformations of the brain. New Engl J Meditor. 2007;356(26):2704–2712.