Cilt 1, Sayı 4 (2016)

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları PDF
Özlem AYDEMİR, Tayfur DEMİRAY, Mehmet KÖROĞLU, Yusuf AYDEMİR, Oğuz KARABAY, Mustafa ALTINDİŞ
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Obezite Ön Yargı Düzeylerinin Değerlendirilmesi PDF
Havva SERT, Ahmet SEVEN, Serap ÇETİNKAYA, Meryem PELİN, Dilek AYGIN
Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve İş Doyumunun Değerlendirilmesi PDF
Nursen UÇAR, Dilek AYGIN, Emine UZUN
Ebelik Öğrencilerinde Güdülenme Düzeyinin Klinik Uygulama Beklentisine Etkisi PDF
Zümrüt BİLGİN, Hediye ARSLAN ÖZKAN, Meliha BAŞ

Derleme

Chikungunya Virüsü PDF
Ferhat Gürkan ASLAN, Zeynep Münteha POLAT, Mustafa ALTINDİŞ

Olgu Sunumu

Post Spinal Başağrısı İle Ayırıcı Tanıya Giren Arterivenöz Malformasyonlu Hastamiz PDF
Erol KARAASLAN


ISSN: 2459-1467