NÖRONLARIN SİMULASYONU İÇİN YENİ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI

Mahmut ÖZER, Yalçın İŞLER
919 322

Öz


Bu makalede, nöronların simülasyonu için yeni bir bilgisayar yazılımı 'Simulron' tanıtılmaktadır. Yazılım kullanılarak gerilim-kapılı iyon kanallarına sahip uyarılabilir membranlar modellenebilmekte ve akım ve gerilim kenetleme deneyleri simüle edilebilmektedir. Program, kullanıcının iyon kanal sayısını belirlemesine ve kanalların hız fonksiyonlarını tanımlamasına izin vermektedir. Hız fonksiyonları bilinmiyorsa, program kullanıcının sürekli hal ve zaman sabiti fonksiyonlarını ayarlamasına imkan tanımaktadır. İyon kanal kapısı ve membran potansiyeli dinamiğini tanımlamak için kullanılan birinci-dereceden diferansiyel denklemler değişken zaman basamaklarına sahip ileri yönlü Euler integrasyon yöntemi kullanılarak çözülmektedir. Simülasyonun çıktıları esnek data kullanımına izin verecek şekilde tablo şablonu üzerinde gösterilmekte ve grafik olarak görüntülenebilmektedir.

Anahtar kelimeler


Simülasyon, Nöronal Modelleme, Bilgisayar Yazılımı, Gerilim-Kapılı İyon Kanalları, Uyarılabilir Membranla

Tam metin:

PDFCreative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.