ENDÜSTRİYEL HİDROLİKTE BİRİKTİRİCİLER VE KULLANIM DEVRELERİ

Mustafa GÖLCÜ
797 308

Öz


Endüstriyel hidrolik teknolojisindeki önemli gelişmeler büyük güç iletim sistemlerini de içine alacak şekilde genişlemiştir. Hassas kontrol devrelerini kullanarak verimli ve güçlü sistemler geliştirilmiştir. Öte yandan bu sistemler bazı durumlarda uygun bir şekilde çalışamadığı için bu sistemlerde daha güvenli işletme ortamının sağlanması gerekmektedir. Örneğin, devredeki herhangi bir nedenle sistemin beslenememesi veya akışkan kaybı gibi durumlarda devrede ciddi hasarlar meydana gelebilir. Basınçların çok yüksek seviyelere çıkması durumunda ani şok darbeleri oluşur. Hidrolik biriktiriciler bu tür problemleri önlemek için kullanılır. Bu çalışmada, hidrolik devrelerde kullanılan biriktiricilerin tipleri ile hidrolik biriktirici seçimi için gerekli formüller sunulmuş ve biriktiricilerin çeşitli devrelerde kullanımı şekiller üzerinde gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler


Biriktiriciler, Hidrolik devreler

Tam metin:

PDFCreative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.