SERTLEŞTİRİLMİŞ KARBON ÇELİKLERİNİN KAPLAMALI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİ

Yusuf ŞAHİN
843 478

Öz


50 VSD-C sertliğindeki karbon çeliklerinin, değişik şartlarda kaplamalı kesici takımlarla, takım ömrü ve aşınma davranışlarını belirlemek amacıyla, işlenebilirliği incelendi. Bu deneylerde, kesici takım olarak kaplamalı seramik takımlar ve kaplamalı karbür takımlar ile talaş kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Sertleştirilmiş çeliklerin işlenmesinde seramik kaplamalı kesici takımlar, karbürlü kesici takımlardan daha iyi performans gösterdi. Bunun yanında, aşınmış takım uçları taramalı elektron mikroskobu altında incelendi ve bu inceleme ile seramik esaslı takımda yan kenar aşınması yanında burun aşınmasının etkili olduğu görüldü. Karbür esaslı takım yüzeyinde ise kaplama maddesinin koptuğu ve abrazyon şeklinde krater aşınmanın oluştuğu gözlendi.

Anahtar kelimeler


Sertleştirilmiş karbon çeliği, Seramik takım, Karbür takım, Yan kenar aşınması, Takım ömrü

Tam metin:

PDFCreative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.