ÇİFT FAZLI BÖLGEDE TAVLANMIŞ ERDEMİR 6114 SACININ BİÇİMLENDİRİLEBİLME PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

N. Sinan KÖKSAL, Mehmet UZKUT
844 620

Öz


ERDEMİR 6114 (SAE 1005) sac malzemesinin optimum biçimlenebilirliğini sağlayan tavlama sıcaklığını bulmak amacıyla çift fazlı bölgede tavlama yapılarak, biçimlendirmenin sıcaklıkla değişimi incelendi. Burada biçimlendirmeye etki eden faktörler; anizotropi faktörü (R), deformasyon sertleşmesi üsteli (n), çökertme derinliği (h), akma sınırı (Re ) ve çekme dayanımı (Rm) değerleri, hadde yönü dikkate alınarak tavlama sıcaklıkları ile değişimleri incelendi. Numunelere homojen yapı sağlamak için, 890 0C sıcaklıkta 30 dakika fırında bekletilip havada soğutularak normalizasyon tavlaması yapıldı. Çift faz bölgesinde 740, 770, 800, 820 ve 850 0 C sıcaklıkta, 30 dakika tutulup, suda su verilerek yapılan tavlama işleminden sonra, numunelere oda sıcaklığında çekme deneyi ve Erichsen çökertme deneyi uygulandı. Numunelerin akma sınırı (Re ), çekme dayanımı (Rm), R, n ve h değerlerinde oluşan değişimler incelendi. Tavlama sıcaklığı 740 ve 770 0 C olan numunelerin, R ve n değerinin aynı anda arttığı, h değerinin de diğer numunelere göre yüksek olduğu, yani bu numunelerin biçimlenebilme özelliğinin diğer numunelere göre daha iyi olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler


Çift fazlı çelikler, Biçimlenebilirlik, Derin çekme

Tam metin:

PDFCreative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.