ASETİK ASİDİN SU VE SOLVENT SİSTEMLERİ ARASINDA DAĞILIM KATSAYILARI

Mehmet MAHRAMANLIOĞLU, Melda TUNCAY
735 832

Öz


Asetik asidin sulu çözelti ve solvent sistemleri (C6-C10 alkolleri-butil asetat, eter-benzen) arasında dağılım katsayısı incelendi. Alkol ester sistemleri için sinerjik etki elde edildi. Benzen–eter sistemleri için hafif pozitif sapma görüldü. En iyi dağılım katsayısı hegzanol-ester karışımı için elde edildi. Sapmalar için Redlisch-Kister eşitliği katsayıları elde edildi.

Anahtar kelimeler


Asetik asit, Dağılım katsayısı, Solvent karışımları, Alkoller, Esterler

Tam metin:

PDFCreative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.