Kablosuz algılayıcı ağ tabanlı taşınabilir EKG tasarımı ve uygulaması

Gül Fatma TÜRKER, İlhan TARIMER
1.175 281

Öz


Bu çalışmada, hastaların anlık veya sürekli olarak takibini gerektiren durumlarda, hareket sınırlılığı olmadan kalp sinyallerini izlemek için, taşınabilir bir elektrokardiyogram (EKG) devresi tasarlanmıştır. Tek kullanımlık Elektrotlar vasıtasıyla hastadan alınan EKG sinyalinin algılanması, yükseltilmesi, temizlenmesi ve sayısallaştırılması gerçekleştirildikten sonra Zigbee 802.11.4 standardına göre çalışan Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA) ile merkezi bir düğüme iletilmesi gerçekleştirilmiştir. Bilgisayarın seri portunda bulunan merkezi düğümden alınan EKG verisi, sürekli akış grafiğine dönüştürülmüştür. Geliştirilen taşınabilir bu sistem ile hasta EKG’lerinin takibinde kablo kullanma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmadan da görüleceği üzere KAA’nın kendi kendine ağ oluşturma yeteneği ve arttırılabilir düğüm özelliği sayesinde EKG sinyallerinin uzak mesafelere iletim kısıtlaması aşılabilir. KAA ile biyolojik işaretlerin iletimi hastaların uzak mesafelerden takibini yapan birçok çalışmaya ışık tutacaktır.

Tam metin:

PDFCreative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.