SEHİ BEY DİVANI'NDA TİPLER

Bilge İLHAN
1.534 580

Öz


Klasik edebiyatta tipler ve kişilikler edebî bir metnin kurgulanmasındaki temel öğeler olup metnin tüm aksiyonu bu temel ögeler üzerinde oluşmaktadır. Bu sebeple metni tam olarak anlayabilmek için tip ve kişiliklerin doğru tespit edilmesi önemlidir. XVI. Yüzyılda yaşamış olan Sehî Bey daha çok Heşt Bihişt adlı tezkiresi ile ön plana çıkmış olsa da Necâti Bey’in etkisinde kalarak yazmış olduğu bir divânı mevcuttur.  Bu çalışmada Sehî Bey’in, şiirlerinde tipleri nasıl işlediği ve bunlara yüklediği roller incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sehî Bey, Divân Tasavvuf, Tip.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17859/pauifd.19217