EBÛ CA‘FER et-TAHÂVÎ’DE İSTİHSÂN DELÎLİ SORUNU

Yıldıray SİPAHİ
1.948 413

Öz


İslâm hukuk biliminin teşekkül dönemi Hanefî müctehîtlerinden Ebû Ca‘fer et-Tahâvî’nin, talî delîllerden olan istihsân delîlilini kullanıp-kullanmadığı tartışma konusu olmuştur. et-Tahâvi, önceleri Şâfiî düşüncesi iken daha sonra Hanefî düşüncesine geçmiştir. İbn Hazm, istihsânı, dinde ihtilâfa yol açtığı, hevâ-hevesle delîlsiz hüküm verme ve müctehîdin/bilginin kendini şârî yerine koyma anlamına geldiği şeklinde tanımlamıştır. Bu düşüncesini ispatlamak için ortaya koyduğu, ‘istihsânı Şâfiîlerin hepsi ile Hanefîlerden et-Tahâvî’nin toptan reddettiği’ önermesi sorun teşkil etmektedir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17859/pauifd.67358