MUSTAFA RASİH PAŞA'NIN GÖZLEMLERİYLE XVIII. YÜZYIL SONU RUS İMPARATORLUĞU

Samet SAZAK
1.452 661

Öz


III. Selim dönemi Babıali’nin önemli devlet adamlarından olan Mustafa Rasih Paşa Yaş anlaşması sonrası Rusya’ya sefir olarak gönderildi. Rasih Paşa’nın sefareti ile alakalı sefaretname ve arîza bulunmaktadır. Yabancı devletlere elçi olarak giden kişinin sefaretinden sonra sadrazamı ve padişahı bilgilendirmek maksatlı faaliyetleriyle alakalı olarak tuttuğu raporlara sefaretname denilmektedir.  Arîza ise sefaret görevinden dönen sefirin padişaha sunmak üzere hazırladığı sefaretname tarzında eserdir.  Rasih Paşa’nın sefaretnamesiyle alakalı çeşitli çalışmalar yapılsa da arîza hakkında detaylı çalışma yapılmamıştır. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17859/pauifd.54545