Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (1) Bilişim Teknolojisinin (BT) İstihdam Üzerindeki Etkileri: Bir Politik İktisat Yaklaşımı Öz   PDF
Yrd.Doç.Dr. Barış AYTEKİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1) MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜME VE BT’YE KARŞI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Muhammed Fatih Yürük
 
Cilt 1, Sayı 1 (1) ÖRGÜTSEL ADALETİN İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Yrd.Doç.Dr. Hayrettin Ertan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1) TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTELERİNİN MODELLENMESİ Öz   PDF
Dr. İhsan Erdem Kayral
 
Cilt 1, Sayı 1 (1) ULUSLARARASI LOJİSTİK UYGULAMALARINDA TESLİM ŞEKİLLERİ VE TESLİM ŞEKLİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ŞENKAYAS, Dr. Sadık Özgür BAŞLANGIÇ
 
Toplam 5 ögeden 1 - 5 arası