Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II'nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar

Sermin Kesebir, Leman İnanç, Gönül Yıldırım
3.531 708

Öz


Fieve ve Dunner 1975'te, belirgin yeti yitimine neden olacak ya da hastaneye yatışı gerektirecek kadar şiddetli olmayan ve psikotik özellikler bulundurma-yan hipomanik dönemleri maniden ayırt ederek, manik ve depresif dönemler-le karakterli Bipolar bozukluk tip I (BPB I) ve hipomanik ve depresif dönem-lerle karakterli Bipolar bozukluk tip II (BPB II)' yi birbirinden ayırdılar. BPB I ile BPB II depresif ataklarının benzer olduğu öne sürülmüştür. BPB II'nin BPB I'in ya da unipolar bozukluğun bir varyantı mı olduğu, BPB I ile unipo-lar bozukluk arasındaki süreklilikte bir yerde mi olduğu yoksa ayrı bir bozuk-luk mu olduğu halen tartışılmaktadır. BPB'un alt tiplerinin depresif atak karakterinde ve gidiş özelliklerinde bazı benzerlikler bulunmakla birlikte, ayırıcı tanı ve tedavide yararlı olabilecek bazı farklılıklar vardır. Bu yazının amacı bu farklılıkları gözden geçirmektir..

Anahtar kelimeler


Bipolar bozukluk, bipolar depresyon, depresif atak

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5455/cap.20130519

Referanslar


Fieve RR, Dunner DL. Unipolar and bipolar affective states, in the nature and the treatment of depression (Eds FF Flach, SS Draghi):145-160. New York, Wiley, 1975. Akiskal HS, Bourgeois ML, Angst J, Post R, Möller H, Hirschfeld R. Re-evaluating the prevalence of and diagnostic composition within the broad clinical spectrum of bipolar disorders. J Affect Disord 2000; 59:5-30.

Mantere O, Suominen K, Valtonen HM et al. Differences in outcome of DSM-IV bipolar I and II disorders. Bipolar Disord 2008; 10:413-425.

Coryell W. Bipolar II disorder: a progress report. J Affect Disord 1996; 41:159-162.

Coryell W, Endicott J, Maser JD. Longterm stability of polarity distinctions in the affective disorders. Am J Psychiatry 1995; 152:385-390.

Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ, Coryell W, Maser J, Rice JA et al. The comparative clinical phenotype and long term longitudinal episode course of bipolar I and II: a clinical spectrum or distinct disorders? J Affect Disord 2003; 73:19-32.

Kessing LV. Gender differences in the phenomenology of bipolar disorder. Bipolar Disord 2004; 6:421-425.

Mantere O, Suominen K, Leppamaki S, Valtonen H, Arvilommi P, Isometsa E. The clinical characteristics of DSM-IV bipolar I and II disorders: baseline findings from the Jorvi Bipolar Study . Bipolar Disord 2004; 6:395-405.

Kesebir S, Bayrak A, Ünübol B, Turan Ç, Ünal A, Çakır S. Are depressive episodes of bipolar disorder I and II different? Bipolar Disord 2012; 14(Suppl 1):S89

Brugue E, Colom F, Sanchez-Moreno J, Cruz N, Vieta E. Depression subtypes in bipolar I and II disorders. Psychopathology 2008; 41:111-114.

Bond DJ, Noronha MM, Kauer-Sant’Anna M, Lam RW, Yatham LN. Antidepressant associated mood elevations in bipolar II disorder compared with bipolar I disorder and major depressive disorder: a systematic review and metanalysis. J Clin Psychiatry 2008; 69:1589-1601.

Hegerl U, Bottner AC, Merql R, Holtschmidt-Taschner B, Seemüller F, Scheunemann W et al. Speed of onset of depressive episodes: a clinical criterion helpful for seperating uni from bipolar disorders. Neuropsychiatr 2008; 22:92-99.

Baek JH, Park DY, Choi J, Kim JS, Choi JS, Ha K et al. Differences between bipolar I and bipolar II disorders in clinical features, comorbidity, and family history. J Affect Disord 2011; 131:59-67.

Perlis RH, Ostacher MJ, Uher R, Nierenberg AA, Casamassima F, Kansky C et al. Stability of symptoms across major depressive episodes in bipolar disorder. Bipolar Disord 2009; 11(Suppl 8):867-875.

Valtonen HM, Suominen K, Haukka J, Mantere O, Leppamaki S, Arvilommi P et al. Differences in incidence of suicide attempts during phases of bipolar I and II disorders. Bipolar Disord 2008; 10:588-596.

Angst J, Gamma A, Benazzi F, Ajdacic V, Rössler W. Does psychomotor agitation in major depressive episodes indicate bipolarity? evidence from the Zurich Study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2009; 259:55-63.

Coryell W, Solomon DA, Fiedorowicz JG, Endicott J, Schettler PJ, Judd LL. Anxiety and outcome in bipolar disorder. Am J Psychiatry 2009; 166:1238-1243.

Daş TC, Öztan N, Kabakçı E. Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeğinin standardizasyon çalışması. Turk Psikiyatri Derg 1993; 4:83-88.

Raja M, Azzoni A. Sexual behaviour and problems among patients with severe chronic psychosis. Eur Psychiatry 2003; 18:70-76.

Gurpequi M, Casanova J, Cervera S. Clinical and neuroendocrine profiles of endogenous unipolar and bipolar depression. Acta Psychiatr Scand 1985; 320:30-37.

Tondo L, Lepri B, Baldessarini RJ. Reproduction among 1975 Sardinian women and men diagnosed with major mood disorders. Acta Psychiatr Scand 2011; 123:283-289. Mantere O, Melartin TK, Suominen K, Rytsala HJ, Valtonen HM, Arvilommi P et al. Differences in Axis I and II comorbidity between bipolar I and II disorders and major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2006; 67:584-593.

Karakus G, Tamam L. Impulse control disorder comorbidity among patients with bipolar I disorder. Compr Psychiatry 2011; 52(4):378-385.

Kesebir S, Şimşek Y, Kalyoncu ÖA. İki uçlu bozukluk ve madde kullanım bozukluğu: siklotimik mizaç yatkınlık belirleyici midir? Bağımlılık Dergisi 2007; 8(3):127-132.

İbiloğlu AO, Çayköylü A. Bipolar-I, bipolar-II ve majör depresif bozuklukta ayrışan sosyodemografik, klinik ve mizaç özellikleri. Türk Psikiyatri Derg 2011; 22:159-165. Perugi G, Akiskal HS. The soft bipolar spectrum redefined: focus on the cyclothymic, anxious-sensitive, impulse-dyscontrol, and binge-eating connection in bipolar II and related conditions. Psychiatr Clin North Am 2002; 25:713-737.

Benazzi F. Impulsivity in bipolar-II disorder: trait, state, or both? Eur Psychiatry 2007; 22:472-478.

Swann AC, Moeller FG, Steinberg JL, Schneider L, Barratt ES, Dougherty DM. Manic symptoms and impulsivity during bipolar depressive episodes. Bipolar Disord 2007; 9:206-212.

Carpiniello B, Lai L, Pirarba S, Sardu C, Pinna F. Impulsivity and aggressiveness in bipolar disorder with co-morbid borderline personality disorder. Psychiatry Res 2011; 188:40-44.

Perugi G, Fornaro M, Akiskal HS. Are atypical depression, borderline personality disorder and bipolar II disorder overlapping manifestations of a common cyclothymic diathesis? World Psychiatry 2011; 10:45-51.

Valle J, Ayuso-Gutierrez JL, Abril A, Ayuso-Mateos JL. Evaluation of thyroid function in lithium-naive bipolar patients. Eur Psychiatry 1999; 14:341-345.

Szuba MP, Amsterdam JD, Fernando AT 3rd, Gary KA, Whybrow PC, Winokur A. Rapid antidepressant response after nocturnal TRH administration in patients with bipolar type I and bipolar type II major depression. J Clin Psychopharmacol 2005; 25:325-330.

Postolache TT, Roberts DW, Langenberg P, Muravitskaja O, Stiller JW, Hamilton RG et al. Allergen specific IgE, number and timing of past suicide attempts, and instability in patients with recurrent mood disorders. Int J Child Health Hum Dev 2008; 1:297-304.

Oedegaard KJ, Fasmer OB. Is migraine in unipolar depressed patients a bipolar spectrum trait? J Affect Disord 2005; 84:233-242.

Ortiz A, Cervantes P, Zlotnik G, van de Velde C, Slaney C, Garnham J et al. Crossprevalence of migraine and bipolar disorder. Bipolar Disord 2010; 12:397-403. Sermin Kesebir, Doç. Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul; Leman İnanç, Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul; Gönül Yıldırım, Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul. Yazışma Adresi/Correspondence: Sermin Kesebir, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Turkey. E-mail: serminkesebir@hotmail.com Yazarlar bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. The authors reported no conflict of interest related to this article. Çevrimiçi adresi / Available online at: www.cappsy.org/archives/vol5/no3/ Çevrimiçi yayım / Published online 03 Eylül/September 03, 2013; doi:10.5455/cap.20130519
Creative Commons Lisansı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.