S.N

MAKALE

KAPAK ve İÇİNDEKİLER


 

PDF

 

 

 

Alan Kullanım Değişimlerinin Doğal Karakterli Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerinin Uzaktan Algılama ve CBS Yardımıyla İncelenmesi: Çiğli/İzmir Örneği

                Hakan Doygun, Hakan Oğuz, Birsen Kesgin Atak, Engin Nurlu


1

PDF

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma

                Sertaç Güngör, Ahmet Tuğrul Polat


8

PDF

Devrekani Çayı Alt Havzası’nın Doğal Kaynak Değerlerinin CBS ile Belirlenmesi

                Sevgi Öztürk, Gülseven Ubay Tönük, Burak Arıcak


14

PDF

Peyzaj Patern Metrikleri ve Landsat 5 Tm Uydu Görüntüleri Kullanılarak Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişimi Analizi (1984 - 2010): Kahramanmaraş Örneği

                Hakan Oğuz, Murat Zengin


22

PDF

Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak Elbistan Ovasında Arazi Kullanımı / Arazi Örtüsünde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

                Mehmet Gürbüz, Mehmet Denizdurduran, Murat Karabulut, Yakup Kızılelma


30

PDF

Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi

                Ertuğrul Altuntaş, Murat Ertaş, Eyyup Karaoğul, M. Hakkı Alma, Ali Şamil, Bilal Acemioğlu


38

PDF

Farklı Dolgu Maddelerinin Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin (LVL) Bazı Mekanik ve Yanma Özellikleri Üzerine Etkileri

                Ramazan Kurt, Vedat Çavuş, Kağan Aslan, Muhammet Çil


45

PDF

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi

                Evren Osman Çakıroğlu, İsmail Aydın


50

PDF

Induline SW 900 Su Bazlı Emprenye Maddesi Uygulanan Odunun Hızlandırılmış Dış Ortam Testine Olan Dayanımı

                Özlem Özgenç, Ümit C. Yıldız


56

PDF

Isıl İşlem Uygulanmış Ladin, Karaçam, Kayın ve Kavak Odunlarının Korozyon Özellikleri

                Sibel Yıldız, Ahmet Can


62

PDF

Kâğıt Fabrikası Arıtma Suyu Çamuru ile Üretilen Çimentolu Yongalevhaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

                Ayfer Dönmez Çavdar, Hüsnü Yel, Hülya Kalaycıoğlu, Uğur Aras


69

PDF

Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Yetişen Defne (Laurus nobilis)’nin Kimyasal İçeriği

                Eyyüp Karaoğul, Murat Ertaş, Ertuğrul Altuntaş, M. Hakkı Alma


74

PDF

Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.)

                Cengiz Güler, Serkan Subaşi


78

PDF

Laminat Parkenin Yanmaya Karşı Direncinin Artırılması Üzerine Araştırmalar

                Ferhat Özdemir, Ahmet Tutuş


83

PDF

Yanmış Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Kullanılması

                Ahmet Tutuş, Mustafa Çiçekler, İlhan Deniz


90

PDF

Yapay Eskitmede Yongalevhanın Ağırlık ve Kalınlık Performanslarıa Üzerine Kolofan ve Alkid Reçinelerinin Katılım Oranlarının Etkisi

                Ahmet Ali Var


96

PDF

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği)

                Kenan Melemez, Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Celal Emir


103

PDF

Ağaç Hasat Makinesine Ait Teknik ve Çalışma Koşularının Değerlendirilmesi

                Korhan Enez, Burak Arıcak


108

PDF

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

                Mustafa Akgül, A. İlker Esin, Murat Özmen


115

PDF

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

                Uzay Karahalil, Selahattin Köse, Durmuş Ali Çelik, Ali Küçümen


122

PDF

Ormanların Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanmasında Karar Destek Sistemleri: Edremit-Gürgendağ Planlama Birimi Örneği

                Sedat Keleş, Emin Zeki Başkent,Uzay Karahalil, Alkan Günlü


131

PDF

Optimal Kuruluş Kavramının Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama Sistemi Açısından İrdelenmesi

                Nuri Bozali, Hayati Zengin, Ünal Asan, Ahmet Yeşil


141

PDF

Kent Orman Kavramı Ve Planlama Örnekleri

                Serhun Sağlam, Ulaş Yunus Özkan


147

PDF

Cide-Kızılcasu Planlama Birimi Orman Amenajman Planının ETÇAP Karar Destek Sistemleri (Modelleme) ile Hazırlanması

                Emin Zeki Başkent, Sedat Keleş, Ahmet Salih Değirmenci, Caner Akgül


158

PDF

Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı İle Hazırlanması: Akseki-İbradı Planlama Birimi Örneği

                Fatih Sivrikaya, Derya M. Küçüker, Oktay Demir


166

PDF

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması

                Ali İhsan Kadıoğulları, Özkan Bingöl, Rüstem Kırış, Mehmet Ali Sayın, Durmuş Ali Çelik


173

PDF

Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlamada Tamsayılı Programlama ile Optimizasyon

                Hayati Zengin, Nuri Bozali, Ünal Asan, Sinan Destan, Ahmet Salih Değirmenci


183

PDF

Türkiye’deki Ulusal Orman Envanteri Çalışmalarının Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi

                Ulaş Yunus Özkan, Serhun Sağlam, Ahmet Yeşil


191

PDF

Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Bazı Havza Karakteristiklerinin Saptanması ve Arazi Kullanımı

                Turgay Dindaroğlu, Müdahir Özgül, Mustafa Y. Canbolat


197

PDF

CBS Tabanlı Bulanık Üyelik Modeliyle Eğim Haritalarının Hazırlanması ve Klasik Yöntemle Karşılaştırılması: Çığ Risk Değerlendirme Uygulaması

                Abdurrahim Aydın, Remzi Eker


206

PDF

Landsat 7 ETM+ Uydu Görüntüsü Yardımıyla Arazi Kullanımı, Meşcere Gelişim Çağı ve Meşcere Kapalılığın Tahmin Edilmesi; Kastamonu-Kızılcasu İşletme Şefliği Örneği

                Alkan Günlü, Sedat Keleş, Ali İhsan Kadıoğulları, Emin Zeki Başkent


213

PDF

Uydu Görüntüsü Kullanarak Yangın Potansiyelinin Belirlenmesi

                Burak Arıcak, Korhan Enez, Ömer Küçük


220

PDF

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi

                Abdullah E. Akay, Fatih Sivrikaya, Neşe Yenilmez, Hilal Taylan

226

PDF

Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat 7 Etm+ Uydu Görüntüsüyle Belirlenmesine İlişkin Kavramsal Çatı

                Mehmet Mısır, Nuray Mısır, Alper Bulut


232

PDF

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orman Yangınlarında Kullanılması Etkisi

                Mehmet Yavuz, Bülent Sağlam


235

PDF

Adıyaman-Kâhta İlçesi Civarı Ormanlarında Yaşayan Oklu Kirpi (Hystrix indica Kerr, 1792)’nin ve Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758)’un Ekolojisi ve Yayılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

                Selçuk İnaç, Abdullah E. Akay, Hakan Demirbağ


243

PDF

 

Tüm Makaleler

 

PDF