Eğitim, Akademik Dergi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Online Dergi, Çevrim İçi Dergi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

460.433 346.614
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından fakülte bünyesinde yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir.

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

Örnek Makale Yayın Kalıbı Yayınlandı

 

Değerli Yazarlarımız, Dergimize göndermiş olduğunuz çalışmaların örnek yayın kalıbına göre içeriğin düzenlenip gönderilmesi yayına hazırlanma hızını arttıracaktır. İyi çalışmalar kolaylıklar dileriz. Aşağıdaki linkten örnek makale yayın kalıbını indirebilirsiniz.

İndirme sayfasına gitmek için lütfen Tıklayınız.

SUEFD Editör Kurulu

 
Yayın tarihi: 2015-04-20 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Sayı 32 (2016)

İçindekiler

Article

Memduh Şevket Esendal’ın ''Mendil Altında'' Hikayesi Üzerine Metin Dil Bilimsel Bir İnceleme PDF
Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN
Yükseköğretim İngilizce Hazırlık Sınıflarında Güç Paylaşım Düzeyi ile Öğrencilerin İngilizce Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Burcu KARAFİL, Asım ARI
Özgeciliğin Çeşitli Demografik Değişkenlerle İncelenmesi: Sakarya Örneği PDF
Musa YILDIRIM, Pınar TOPCUOĞLU
Eğitimde Facebook Kullanım Kaygısı (EFKK): Ölçek Geliştirme Çalışması PDF
Nazire Burcin HAMUTOGLU, Ezgi Pelin YILDIZ
Fatma Aliye Hanım’ın Romanlarında Kız Çocuklarının Eğitimi PDF
Mehmet ÖZDEMİR, Aysun EROĞLU
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Duygu GÜR ERDOĞAN, Yunus Emre DEMİR
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Onay İhtiyacı ve Psikolojik Belirtilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Burcu KARAŞAR, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Öğretmenlerin Mizah Tarzları İle Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki PDF
Yahya ALTINKURT, Kürşad YILMAZ
Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Okuma Öğrenme Alanındaki Kazanımlarla İlgili Eleştirel Bir Değerlendirme PDF
Gökhan ARI, Hasan Kağan KESKİN
Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Siyasetnamelerin Etkisi PDF
Gülşah BAŞOL, Mehmet ŞANLI
Mobil Dünyada Üniversitelerin Yeri PDF
Temel TOPAL, Sayım AKTAY, Metin AŞÇI


ISSN: 1303-0310