Eğitim, Akademik Dergi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Online Dergi, Çevrim İçi Dergi

Sayı 4 (2002)

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İçindekiler

Article

Eğitim Teknolojisinin İkibinli Yıllarda Yapılandırılması PDF
Cevat ALKAN
Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Üniversiteler PDF
İbrahim BETİL
Okul Deneyimi I Dersinin Öğrenme ve Öğretme Ders Teknolojisi Açısından Saptanması (Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüş Birlikteliği Kocaeli Örneği) PDF
Çetin BAYTEKİN, Mübin KIYICI, Mehmet Barış HORZUM
Uzaktan Eğitim ile Depreme Hazırlık Eğitimi ve Türkiye Uygulamaları PDF
Ahmet Murat HANÇER
THE Sociology of Educational Technology PDF
Ahmet ESKİCUMALI
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yönelik Bilgisayar Uygulamaları PDF
Adile Aşkım KURT
Biyomedikal Teknoloji Eğitimi İçin Bir Mikroişlemcili Sistem Geliştirme Seti’nin Gerçekleştirilmesi PDF
Ahmet AKBAŞ
Uzaktan Eğitim ile Microsoft Yazılımlarının Etkin Kullanımı ve Türkiye Uygulamaları PDF
Ahmet Murat HANÇER
Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Ergonomik Tasarımı PDF
Alpaslan TURAN
Teknoloji-Sosyal Değişme ve Eğitim PDF
Talip TUZTAŞ
Öğrenme-Öğretmede Karınca Yöntemi, Tekniği ve Stratejisi PDF
Çetin BAYTEKİN
Çevrimiçi (Online) Eğitimi Bekleyen Tehlikeler PDF
Cengiz Hakan AYDIN
Çoklu Zeka Kuramı Perspektifinde Eğitim Teknolojisi Araçlarının Geliştirilmesi PDF
M. Bahaddin ACAT
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrencilerinin Bilgisayar Laboratuarını Etkin Kullanımı PDF
Denizhan KARACA, Hülya GÜR
Uzaktan Eğitimde Dexar PDF
Nuray ÇETİNKAYA
Brain Activities and Educational Technology PDF
Emel RIZA
İkili Kodlama Kuramına Dayalı Olarak Hazırlanan Multimedya Ders Yazılımının Fen Bilgisi Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi PDF
Emre SEZGİN, Ülkü KÖYMEN
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde İletişim Merkezi Uygulaması PDF
Erkan YÜKSEL, Uğur DEMİRAY, Berrin ÖZKANAL
Ted Ankara Koleji Öğretmenleri İçin İnternet Üzerinden Mesleki Gelişim Programı PDF
Gözde BAÇ YILDIRIM
Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Çağdaş Yönelimler PDF
Güzin GÖÇMENLER
Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler PDF
Mehmet DURDU, Hasan Basri GÜNDÜZ, Osman TİTREK, Mehmet Ali HAMEDOĞLu
Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlama Sürecinin Temel Evreleri ve İnternet Kullanımına Yönelik Bir Uygulama Örneği PDF
Hafize KESER, Nurcan ŞEN, Güzin GÖÇMENLER, Funda DEMİREL KALFA
Online (Çevrimiçi) Öğretim Tasarımı PDF
Hasan ÇALIŞKAN
Yapay Zeka Programlama Teknikleri ve Bilgisayar Destekli Eğitim PDF
Hasan H. ÖNDER
Eğitimcilerin Değişim’e Olan Dirençlerinin Azaltılması Yolunda Kalite Araçlarının Kullanılması ve Bir Örnek Çalışma PDF
Hayal KÖKSAL
İlköğretim Okullarında Alınan Bilgisayar Dersinin Doğurguları: Balıkesir Örneği PDF
Hülya GÜR
Bilgisayar Öğretim Programı (BÖP) Tasarımı, Geliştirmeler ve Adaptasyonlar PDF
İsmail İPEK
Fırsat Eşitliği Açısından Digital Bölünme ve Türkiyedeki Durum PDF
Mehmet Durdu KARSLI, Hasan Basri GÜNDÜZ
Tarihsel Süreçte Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Maliyet-Etkinlik Analizi PDF
Mediha TEZCAN
Bilgisayarla Öğretim Programı (BÖP) ve Materyal Tasarımı: Akış Şemaları ve Stratejiler PDF
Yazar Yok
Çevirimici (Online) Eğitimde Durumlu Öğrenme Yaklaşımlarının Uygulanması PDF
Murat ATAİZİ
Öğretmenlerin Eğitimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutumları PDF
Mustafa MERAL, Ertan ZEREYAK
Ders Kitaplarının Tasarımı: Bireyselleştirilmiş Öğrenme ilkelerine Göre Açık öğretim Fakültesi Ders Kitapları Örneği PDF
Müjgan BOZKAYA
Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Matematik Öğretimi ve Bilgisayar Destekli Sunum Başarı ve Kalıcılığa Etkisi PDF
Oğuz KUTLU
Bilgisayar Destekli Pnömatik ve Elektropnömatik Eğitimi PDF
Recep YENİTEPE
Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerinin Kullanımıyla İlgili Görüşleri PDF
Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)’e Rol Alan Formatör Öğretmenlerin Görevlerini Gerçekleştirme Düzeylerine ve Bir Uygulamalarına İlişkin Görüşleri PDF
Ayten MEMMEDOVA
Interactivity in a Distance Learning Environment What is it? How do we know we have it? What’s the Value Added? PDF
Collen M. SEXTON
Learning in the knowledge economy: The Role of Technology PDF
Manuel JAFFRIN
Günümüz Eğitim Teknolojileri Bağlamında İnsan, Eğitim, Güzel Sanatlar Eğitim Kavramlarının Değerlendirilmesi PDF
Suzan Duygu YILMAZ
Eğitim Fakültesi Öğrencilerin Materyal Kullanma Düzeyleri PDF
Talip CAN
İlköğretimde Eğitim Araçlarının Önemi ve Kolay Bulunabilecek Malzemelerle Geliştirilebilecek Örnekler PDF
Tosun YALÇINKAYA
Burdur ve Isparta İl Merkezlerindeki Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafya Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretimi Hakkındaki Düşünceleri PDF
Yıldırım ATAYETER
Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi PDF
Zehra ADIYAMAN
İnternet Yoluyla Öğretimde Ergonomi PDF
Zeki KAYA, Hasan H. ÖNDER
Hayat Bilgisi Programları İçin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Materyal Gereksinimi PDF
Zeki KAYA, Özcan DEMİREL
Burdur İl Merkezindeki İlk Öğretim Okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri ile Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bu PDF
Zeki YILDIRIM, Kenan DEMİR
Uzaktan Eğitim PDF
Ali ÖZKUL


ISSN: 1303-0310