Sanat ve Tasarımda Anamorfik Görüntüler

Bengisu KELEŞOĞLU, Mehtap UYGUNGÖZ
1.635 624

Öz


Yüzyıllardır yeni arayışlar içerisinde olan insanoğlu kendini ifade etmek ve düşüncelerini dışa vurmak için çok çeşitli yollar denemiştir. İzleyicinin, eserin bir parçası haline dönüşerek, gözlem- lemeye devam ederek, “keşif yolculuğunu” sürdürmesi ve beklenenin ötesine geçmesi günümüze ait bir buluş değildir. Sanatçı ve tasarımcı sadece bugün değil, çok daha öncesinde de görünen ve görünenin ötesindeki gerçeklik ile ilgilenmiştir. Bilimsel buluşların ve teknolojinin getirileri ile ken- di sahasını genişleterek, yenilikleri deneyimleme imkanı bulan sanatçı, mesajını iletmek kaygısını her dönemde yaşamıştır. Bakış açısını değiştirmek ve sürprizler yaratmak üzerine kurgulanmış hikayesi, seyirci ile buluştuğunda, ister kağıt üzerinden hayata aksın, isterse mekan ya da ekran, çıkarılan sonuç o mesajın söylemek istediği kadardır. Yazıyı, görüntüyü bir yemeğe eklenen bir malzeme gibi yoğurarak, kendi tarzını bilimsel gelişmeler eşliğinde sunan sanatçı ve tasarımcı rö- nesanstan itibaren anamorfik denemeler ile yepyeni lezzetler peşinde koşmaktadır. Tarihi 1400’ lü yıllara dayanan bu teknik, daha sonraları sinemada da kullanılagelmiş ve günümüzde de modern sanatçılar tarafından denenmiş ve geliştirilmiştir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20488/austd.14315

Referanslar


BERGER John, 2011. Görme Biçimleri (Çev.Yurdanur Salman), Metis Yayınları: İstanbul

YILMAZ Mehmet, 2005. Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınları: Ankara

MEGGS Philip B, 1998. A History of Graphic Design, John Wiley& Sons Inc: California.

TAŞÇIOĞLU Melike, 2013. Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekan, Yem Yayın: İstanbul. http://www.renemagritte.org/the-treachery-of-images.jsp (erişim tarihi: 12 Eylül 2013)

http://www.widescreenmuseum.com/widescreen/wingcs1.htm (erişim tarihi: 18 Ağustos 2014)

https://www.movieguide.org/reviews/the-robe.html (erişim tarihi: 18 Ağustos 2014)

http://www.anamorphosis.com/what-is.html (erişim tarihi: 19 Ağustos 2014)

http://www.youtube.com/watch?v=8owCtUTaMd0 (erişim tarihi: 27 Aralık 2013)

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors (erişim tarihi: 10 Kasım 2013)

http://www.illusionworks.com/mod/anamorph.htm (erişim tarihi: 3 Aralık 2013)

http://www.npg.org.uk/research/programmes/making-art-in-tudor-britain/case-studies/matb-case-study-3.php

(erişim tarihi: 27 Aralık 2013)

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/samuel-van-hoogstraten-a-peepshow-with-views-of-the-interior-of-a-dutch- house (erişim tarihi: 27 Aralık 2013)

http://web.axelero.hu/utisz/page.htm (erişim tarihi: 30 Aralık 2013)

http://en.wikipedia.org/wiki/Istvan_Orosz (erişim tarihi: 14 Şubat 2014)

http://en.wikipedia.org/wiki/Shigeo_Fukuda (erişim tarihi: 16 Şubat 2014)

http://vimeo.com/16699856 (erişim tarihi: 18 Kasım 2011)

http://www.jontyhurwitz.com/ (erişim tarihi: 14 Temmuz 2013)

http://www.adiaf.com/en/portfolio-item/felice-varini/ (erişim tarihi: 14

Temmuz 2013)

http://www.poeticmind.co.uk/interviews-1/i-am-a-painter/ (erişim tarihi: 14 Temmuz 2013)

http://www.josephegan.co.uk/Anamorphic-Typography (erişim tarihi: 12 Eylül 2013)

http://en.wikipedia.org/wiki/Felice_Varini (erişim tarihi: 14 Temmuz 2013)

http://designcollector.net/anamorphic-typography-by-thomas-quinn/ (erişim tarihi: 17 Temmuz 2013)

http://www.thisiscolossal.com/2012/07/face-reality-as-it-is-anamorphic-typography-by-thomas-quinn/ (erişim tarihi: 17 Temmuz 2013)

http://segd.org/content/german-expressionism-graphic-impulse (erişim tarihi: 16 Şubat 2014)