BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERAMİK ÜRETİM YÖNTEMİ OLARAK ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR VE GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA UYGULAMA ÖRNEğİ

Ezgi HAKAN VERDU MARTİNEZ, Emre CAN
1.710

Öz


Bilgisayar destekli üretim yöntemlerinden olan üç boyutlu yazıcılar, günümüzde yaygın ola- rak kullanılmaktadır. Hızlı prototipleme teknolojisinden hareketle temelleri atılan ve 1980’lerde geliştirilerek patenti alınan bu yöntemden günümüzde otomotiv, mimari, inşaat, tıp, endüstriyel tasarım, moda tasarımı, gıda gibi birçok farklı alanda faydalanılmaktadır. Üretilecek olan ürünün malzemesi ve özelliklerine bağlı olarak farklılık gösteren üç boyutlu yazıcıların türleri ve farklı çalışma prensipleri bulunmaktadır. Bu yazıcılarda plastik, metal, polimer ve seramik gibi farklı malzemeler işlenebilmektedir.

Üç boyutlu yazıcılar ile seramik üretimi, yöntem olarak harç yığma, toz bağlama ve seçici lazer sinterleme prensiplerine göre çalışmaktadır. Günümüzde hala gelişmekte olan bu teknoloji dün- yada çeşitli sanatçılar ve atölyeler tarafından kullanılmaktadır. Bu dijital üretim şekli, seramik sanatında yeni bir buluş, elle şekil verilmesi zor olan formların üretiminde oldukça ilgi çeken yeni bir şekillendirme yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Bu araştırma seramik alanında üç boyutlu yazıcıların kullanımı ve işlevselliğine dair genel bilgiler verirken, bir üretim yöntemi olarak üç boyutlu seramik yazıcıların günümüz koşul- larında değerlendirilmesi ve geliştirilmesi adına örnek oluşturmaktadır. Bu çalışmada harç yığma prensibine göre seramik malzeme ile çalışan üç boyutlu yazıcı ile üretim, bu üretim esnasında kar- şılaşılan problemler, bu problemlerin çözümü noktasında neler yapılabileceği, uygulama örnekleri ile ele alınmıştır. 
Referanslar


ÇELİK, İ., KARAKOÇ, F (2013) “Hızlı Prototipleme Teknolojileri ve Uygulama Alanları” . Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı :31 s: 53-70

DELİKANLI,K. SOFU, M (2005) “Üretim Sektöründe Hızlı Direkt İmalat Sistemlerinin Yeri Ve Önemi” . Makine Tekno- lojileri Elektronik Dergisi, Sayı:4 s:33-39

HOSKINS, S, (2011) “Solid free-form fabrication in fired ceramic as a design aid for concept modelling in the ceramic industry”

HUll, C. W. (2015). “The Birth of 3D Printing. Research-Technology Management” , 58(6), s: 25-30.

HUSON, D. (2009) “Materials and Process Innovation for 3D Printing of Ceramics” Symposium, “3 Print Technologies and their creative application within the arts and crafts” Bristol

HUSON,D. HOSKINS, S.(2014) “3D Printed Ceramics for Tableware, Artists/Designers and Specialist Applications”, Key Engineering Materials Vol. 608 (2014) s: 351-357, Switzerland

(http://www.uwe.ac.uk/sca/research/cfpr/research/3D/research_projects/Denby%20Project%20Report%20Final%20 28%20March.pdf) (Erişim Tarihi : 28.11.2015)

KEEP, Jonathan “Make Your Own 3D Delta Printer For Ceramic” . http://www.keep-art.co.uk/Self_build.html (Erişim Tarihi:20.11.2015)

ÖZGÜNDOĞDU, A. F. (2014). “Seramik Üretiminde Çağdaş Bir Biçimlendirme Yöntemi Olarak Üç Boyutlu Yazıcılar”. 8. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı s: 203.

VERBRUGGEN, D.(2014) “The Road to Better Paste Extrusion”. RepRap Magazine, Sayı:3, s.26-29.

VERBRUGGEN, D “Philosophy of Unfold” , http://unfold.be/pages/about (Erişim Tarihi: 15.11.2015)

WALTERS, P. (2012) “Ceramic 3D Printing: A Design Case Study” , Symposium, “Towards a New Ceramic Future” London WARNIER C. ve VERBRUGGEN D., (2014) “Printing Things, Visions and Essentials for 3D Printing” , Gestalten/Germany, http://keep-art.co.uk/digitial_icebergs.html (Erişim Tarihi : 28.11.2015) http://www.dezeen.com/2012/10/17/stratigraphic-manufactury-3d-printing-by-unfold/) (Erişim Tarihi : 25.11.2015) http://wohlersassociates.com/history2014.pdf (Erişim Tarihi : 30.11.2015) http://www.uwe.ac.uk/sca/research/cfpr/research/3D/index.html (Erişim Tarihi : 25.11.2015) http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/16/files/Dergiler/31/6.pdf (Erişim Tarihi : 30.11.2015) http://diy3dprinting.blogspot.com.tr/p/3d-printing-documents.html (Erişim Tarihi : 21.11.2015) http://teknolojikarastirmalar.com/pdf/tr/01_020405_4_Delikanli_tr.pdf (Erişim Tarihi : 25.11.2015) http://www.uwe.ac.uk/sca/research/cfpr/research/3D/research_projects/2009_symposium.html

(Erişim Tarihi : 30.11.2015)

http://www.uwe.ac.uk/sca/research/cfpr/research/3D/research_projects/denby2.pdf -(Erişim Tarihi: 21.11.2015)

Kaynak Kişiler

Claire Warnier ve Dries Verbruggen Unfold Stüdyosu, Belçika Destekleyen Kuruluş

Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri