OTAKAR ŠEVČÍK OP. 3 KEMAN İÇİN 40 VARYASYON METODUNDA YAYIN TOPUK KISMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Özlem ARKAN SÜMER
1.473 1.106

Öz


Çalgı repertuvarındaki zenginliği ile klasik batı müziğinde kendine önemli bir yer edinen ke- man, tarih boyunca solo, oda müziği ve orkestra yapıtlarında bestecilerin kullandığı en temel çalgı- lardan biri olmuştur. Çalgı tekniği açısından üstünlük gerektiren tüm bu yapıtlar, keman eğitimci- lerini teknik ve müzikal öğreticilikleri konusunda sorgulayıcı ve geliştirici olmaya yönlendirmiştir. Eğitimciler, donanımlı yorumcular yetiştirmenin yöntemlerini belirlerken bilgilerin kalıcılığını esas alan çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaları da metotlar yolu ile eğitime kazandırmışlardır.

Tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de keman eğitimine kazandırdığı metotlarla tanınan Otakar Ševčík, teknik repertuvar için en kapsamlı metotları yazan eğitimcilerden biridir. Keman reper- tuvarı, başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar sağ ve sol el tekniğinin sınırlarını zorlayan ve geliştiren çok sayıda metot içerir. Özellikle bu metotlardan sağ el tekniğini geliştirmeyi amaçlayan Op. 3, 40 Varyasyon adlı kitabı, diğerlerine göre yapısal olarak farklılık göstermektedir. Bu kitapta yer alan tema ve varyasyonlar belli bir yay düzenini öğretmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu makalede, “Tema ve 40 Varyasyon” adlı metot, keman yay tekniğine katkıları bağlamında incelenmiş ve yayın sadece topuk kısmı için yazılmış 1, 4, 8, 13, 29, 34, 38 numaralı çalışmalar ile sınırlandırılmıştır. Spiccato, détaché, martelé, collé ve staccato gibi yay tekniklerinin uygulanması- na ilişkin önerilerde bulunulmuş, cümle yapıları hakkında bilgi verilmiştir. 


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKÇA

BACHMANN Alberto (1925). An Encyclopedia of the violin, Dover Publications INC., Mineola, New York. EGE SERTER, Gülen (2013). Kemanda Sağ Kol Teknikleri, Nisan Kitapevi, Ankara.

GALAMIAN Ivan (1962). Principles of Violin Playing and Teaching, Prentice-Hall INC., USA.

SAY Ahmet (1985). Müzik Ansiklopedisi, Başkent Yayınevi, Ankara.

SCHWARZ Boris (1984). Great Masters of the Violin, Robert Hale, London. ŠEVČÍK Otakar (1901). Violin Studies Op.3 40 Variations, Bosworth.